Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar

2019-02-01
Bu yazıyı feminist örgütlenmenin yeni biçimlerine etik ve siyasetin kesiştiği yerden bakmak adına kaleme aldım. Arzum, Foucault’nun Cinselliğin Tarihi kitabında öne attığı “hazzın siyaseti” fikrinden yola çıkarak bu örgütlenmelerin bir tahlilini ve bir nevi özeleştirisini ortaya koymak. Siyasi bir ajanda sunmaktan uzak, var olan feminist mücadele biçimlerinden neler öğrenebileceğimize ve birbirimize uzanarak ne gibi dayanışma pratiklerini alışkanlık haline getirebileceğimize dair bir tartışma alanı açmak hedefiyle yola koyuldum. Hazzın siyasetinin yapısı gereği çoğul olmakla beraber farklı odaklardan dallanıp budaklanan yaratma biçimleri ile gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Bu yaratma biçimlerini, Nietzscheci bir perspektiften yeniyi ortaya koyan etkin istençten çıkan değerler olarak düşünebiliriz. Eğer hazzın siyaseti bugün etik ve siyasetin kesişiminde çeşitli dağınık mücadeleler olarak şekilleniyorsa, daha iyi yapabileceğimiz şeyin bu farklı mücadele alanları arasında köprüler kurmak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla “ne yapılabilir” sorusuna feministler olarak ne yaptığımız ve neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerinden yaklaşmayı seçtim. Feminist etiğin haz siyaseti olarak işlevini Valerie Solanas’ın SCUM Manifesto’su üzerinden tartıştım: feminist siyaset burada Solanas’ın deyimiyle “büyülü bir dünya yaratmak” eylemi ile gerçekleştiriliyor ve yalnızca yarına ait değil, bugünün neşeli siyaseti konumunda faaliyetini sürdürüyor. Bu eylemi ve ait olduğu neşeli siyaseti yerel feminist punk sahnesi üzerinden tartışıyorum.

Suggestions

Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci bir Yorum Denemesi
Baç, Mutlu Murat; Çömez, Çağlar (2017-01-01)
Yazımıza, yalnızca yargıların ya da önermelerin üzerinde durmaktansa varlık ve hakikatin ontolojik ‘serüvenlerine’ dikkatimizi yöneltmenin önemine ilişkin genel bir felsefi resim çizerek başlıyoruz. “Dünyanın Açılması” başlığını taşıyan ikinci bölümde, Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman kitabında hakikat ve varlık konusunda sunduğu görüşlere dayanarak onun ‘dünya’ anlayışını ayrıntılı bir şekilde sergiliyoruz. Bu bölümün birinci alt bölümü Heidegger’in hakikatin karşılık kuramını nasıl irdelediğini gösterm...
Kimlik, söylem ve siyaset: Doğu-Batı ayrımında Refah Partisi geleneği
Dağı, İhsan Duran (Imge, 1998-01-01)
Son yillarda Türkiye de yasanan önemli bir siyadal ve toplumsal olgu olarak Refah Partisi ile onun yerine olusturulan Fazilet Partisi ni anlamaya çalisan akademik bir çabanin eseri olan bu kitap, üzerinde hiç durulmayan , fakat RP geleneginin anlasilmasi için kilit bir konu olan Bati sorunsali-dis politika ekseninde yogunlasmistir. Kitap, 1993-94 ögretim yilindan bu yana ODTÜ Uluslararasi Iliskiler Bölümü nde, Ihsan D. Dagi tarafindan verilen, Ortadogu da Siyasal Radikalizm isimli yüksek lisans dersi çerçev...
Protecting The Collectively Appreciated: Different Approaches To Aesthetics And Aesthetic Regulation In United States
Onaran , Korkut (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Amerika Birleşik Devletlerinde çevrenin estetiğine ilişkin yasal çerçevenin yakın tarihini gözden geçirdiğimizde, farklı gelişmeler göze çarpmaktadır. Estetik nedenlerin öne sürüldüğü koruma yasaları hem sayısal olarak artmış, hem de içerikleri karmaşıklaşmıştır. Çevrenin korunmasını isteyen toplumsal irade güç kazanmakta ve kendini daha geniş tabanlarda dile getirmektedir. Ayrıca mahkemelerin kullandığı 'kamu yararı' kavramı genişletilmektedir. Özellikle 1956 yılında yer alan Berman-Parkcr duruşmasından so...
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Devletler Dünyasının Kuramı Realizm ve Hükümet-Dışı Aktörler
Bahçecik, Şerif Onur (2018-10-10)
Uluslararası ilişkiler disiplininin başat kuramlarından olanrealizmin temel prensipleri üç madde ile özetlenmektedir: Devletçilik,özyeterlik (self-help) ve beka.
Citation Formats
F. İbrahimhakkıoğlu, Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar. 2019.