Relationship between Environmental Degradation and Economic Development: A Panel Data Analysis

2015-05-12

Suggestions

E-Katılım ve Belediye Hizmet Kalitesi Algısı İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örneği
Yavuz, Nilay (2017-11-01)
Demokrasinin gelişmesinde ve günlük yaşam için gerekli yerel hizmetlerin sağlanmasında önemli bir role sahip olan belediyelerin, bir yandan kaynaklarını etkili ve verimli kullanırken diğer yandan da vatandaşa kaliteli hizmet verebilmeler i gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Yerel katılım, bu amaçlar doğrultusunda belediyelerin öncelikli sorunlarının belirlenmesi ve işbirliği ile çözüm üretilebilmesi yolunda etkili bir araç olarak görülmektedir (Bryson, 2004; Gökçe, 1999). Özen (2009:2) , yerel katılımı,...
Relationship between financial development and logistics performance and their effects on the competitiveness: an empirical cross-country study
Özdemir, Levent; Küçükkaya, Halit Engin; Department of Business Administration (2017)
Well-functioning financial system efficiently produce information about possible investments to allocate capital, monitor firms after allocating capital, facilitate risk management, mobilize savings and ease the exchange of goods/services. These services significantly affect the countries’ efficiency of logistics which is backbone of trade. As financial development enables the logisticians to access various financial products and services to finance capital assets, working capital and inventory; to insure o...
Relation between shopping centers and the urban quality : Transformation of retail space organization in relation to changing consumption patterns
Çıngı, Burcu Halide; Pınarcıoğlu, M.Melih; Department of City and Regional Planning (2001)
Relationship between oil prices, exchange rates, stock markets and industrial production: an analysis of emerging countries
Soylu, Sibel; Şendeniz Yüncü, İlkay; Department of Business Administration (2019)
It has been a widely investigated issue in the literature that many factors affect the financial and economic development of a country. Extensive regions are covered through the various researches and many variables are utilized to explain whether there exists any connection between the selected variables or not. The aim of this paper is to analyze and interconnect the relationship between the exchange rates, real stock returns, crude oil prices and industrial production level for emerging countries. Toda Y...
Relationship between organizational commitment and organizational-professional conflict : the case of electrical engineersin Turkey
Kavi, Alptekin; Varoğlu, Demet; Department of Management (1998)
Citation Formats
Ö. Özdemir and S. Özokcu, “Relationship between Environmental Degradation and Economic Development: A Panel Data Analysis,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85812.