Düşük Ok Açılı Delta Kanat Akışının Zamana Bağlı Üfleme Tekniği ile Kontrolü

2016-09-30
Çetin, Cenk
Çelik, Alper
Yavuz, Mehmet Metin
Düşük hızlı rüzgar tünelinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma,45 derece okaçılıdelta kanat etrafında oluşan akış yapılarınınzamana bağlı üfleme tekniği ile kontrol edilmesini amaçlamıştır. Akışyapılarındakietkiyüzey basınç ölçümleri ile incelenmiştir. Zamana bağlıüfleme yapabilenakış kontrol deney düzeneğininfrekans ve üfleme kontrolü Labview yazılımı kullanılarak, üfleme debisi karakterizaysonu ise Kızgın Tel Anemometre(HWA)kullanılarakyapılmıştır. Uygulanankontrolboyutsuz maksimum üfleme katsayısıyla ifade edilmişve 0.01 olarak ayarlanmıştır.Uygulanankontrolün etkisinin rapor edilebilmesiiçin, kontrol yapılmayan ve üfleme katsayısı 0.01 ile 0.0025 olan sabit debide üflemelikanat akışları da incelenmiştir. Deneyler Reynolds sayısı 35000vehücum açıları 13ile 16 derecelerde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde frekans arttıkça,akışemmebölgesi boyutsuzbasınç katsayısında artışlar gözlemlenmiştir.Basınç sonuçlarına bakıldığında, zamana bağlı üfleme tekniğinin, sabit debide üflemeyegöre akış yapısını geliştirmekte daha etkili olabildiği görülmüştür.
VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı

Suggestions

Massive Multiple-Input Multiple-Output Communication Systems with Low-Resolution Quantizers
Üçüncü, Ali Bulut; Yılmaz, Ali Özgür; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-12-2)
Low resolution analog-to-digital converters (ADC) attracted much attention for their use inmassivemultiple-inputmultiple-output (MIMO) systems due to their low power consumption and cost. In this thesis, we question whether large number of antennas present in massive MIMO is sufficient to provide an ultimate performance or additional sampling in time (temporal oversampling) will provide significant performance advantages. To begin with, we illustrate the benefits of oversampling in time for uplink massive M...
Can Thought-Action Fusion Be Induced and Alleviated?
DEMİRSÖZ, TALAT; MISIRLISOY, MİNE; Karancı, Ayşe Nuray (2018-12-01)
Objective: This study aims to examine the effects of the induction of thought-action fusion (TAF) on appraisal process, by using an enhanced paradigm which integrates the favourable aspects of Sentence Completion Task (SCT) with Obsessive-Compulsive (OC)-like perseverative reasoning (PR) task. The study also aims to evaluate the effect of psychoeducation (PE) on alleviating the level of TAF-Induction experience. Method: A total of three groups were formed. The first group with high OC traits (47 participant...
A thorough analysis of unsupervised depth and ego-motion estimation
Sarı, Alp Eren; Alatan, Abdullah Aydın; Kalkan, Sinan; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-8)
Recent years have shown unprecedented success in depth estimation by jointly solving unsupervised depth estimation and pose estimation. In this study, we perform a thorough analysis for such an approach. Initially, pose estimation performances of classical techniques, such as COLMAP, are compared against recent unsupervised learning-based techniques. Simulation results indicate the superiority of Bundle Adjustment step in classical techniques. Next, the effect of the number of input frames to the pose estim...
Düşük ok açılı delta kanat üzerindeki akışın pasif akıtma yöntemiyle kontrolü
Çelik, Alper; Çetin, Cenk; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Bu çalışmada 45 derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapısının pasif akıtma tekniği ile kontrolü hedeflenmiştir. Kanadın basınç ve kaldırma yüzeyleri arasında oluşan basınç farkından faydalanılarak, kanadın kaldırma yüzeyindeki akışa enerji harcanmadan müdahale edilmiştir. Deneyler düşük hızlı rüzgar tünelinde Reynolds sayısı Re=35000 için atak açıları α =6 ve 16 derecede yapılmıştır. Deney sonuçları, boyutsuz basınç katsayıları karşılaştırması ve çapraz akış düzleminde 2D Parçacık Görüntülem...
Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Citation Formats
C. Çetin, A. Çelik, and M. M. Yavuz, “Düşük Ok Açılı Delta Kanat Akışının Zamana Bağlı Üfleme Tekniği ile Kontrolü,” Kocaeli, Türkiye, 2016, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uhuk.org.tr/bildiri.php?No=UHUK-2016-071.