Hide/Show Apps

Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller

2016-12-31
Hasırcı, Vasıf Nejat
Bektaş, Cemile
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kaliteli donör dokusunun sınırlı miktarda oluşu, hastalık bulaşma riskinin bulunması ve dokunun bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesi gibi sebeplerden dolayı kornea yerine kullanılabilecek yapay biyomalzemelere acil gereksinim vardır.Bu çalışmada oluşturulacak 3 boyutlu hidrojeller diğer biyomalzemelere oranla önemli avantajlar sunmaktadır. Kollajen korneanın %70’ini oluşturur ve bu kollajen fiberlerinin mikro yapısı korneanın ışık geçirgenliği ve sağlamlığı açısından çok önemlidir. Jelatin kollajenin geri dönüşümsüz olarak hidroliz edilmiş halidir ve bir çok doku mühendisliği çalışmalarında başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada metakrile jelatin kullanılması ve aynı zamanda keratositlerin korneanın mikroyapısına uygun şekilde yönlendirilmiş olarak yapının içinde olması projenin avantajlarından bazılarıdır.