Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller

2016-12-31
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kaliteli donör dokusunun sınırlı miktarda oluşu, hastalık bulaşma riskinin bulunması ve dokunun bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesi gibi sebeplerden dolayı kornea yerine kullanılabilecek yapay biyomalzemelere acil gereksinim vardır.Bu çalışmada oluşturulacak 3 boyutlu hidrojeller diğer biyomalzemelere oranla önemli avantajlar sunmaktadır. Kollajen korneanın %70’ini oluşturur ve bu kollajen fiberlerinin mikro yapısı korneanın ışık geçirgenliği ve sağlamlığı açısından çok önemlidir. Jelatin kollajenin geri dönüşümsüz olarak hidroliz edilmiş halidir ve bir çok doku mühendisliği çalışmalarında başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada metakrile jelatin kullanılması ve aynı zamanda keratositlerin korneanın mikroyapısına uygun şekilde yönlendirilmiş olarak yapının içinde olması projenin avantajlarından bazılarıdır.

Suggestions

Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uy...
MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kemik doku mühendisliği için ıslak eğirme tekniği ile bir biyopolimer olan PHBV’den yün yumağı benzeri, yüksek gözenekli ve gözenekleri bağlantılı yapay doku iskeleleri geliştirmektir. PHBV’nin hidrofobik bir karaktere sahip olması, hücrelerin iskele yüzeyine yapışmasını kolaylaştırmamaktadır. Bu iskele sistemine oksijen plazma uygulaması yapılarak yüzey aktifleştirilecek ve hemen peşinden osteoblastların özellikle tutunduğu bilinen amino asit dizilerini içeren bir yapay proteinle kapla...
Use of language learning strategies in relation to student characteristics at Başkent University
Tunç (Özgür), Sabiha; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study was to investigate the relationship between university students̕ use of language learning strategies, achievement, gender, span of learning English, type of high school they graduated from, and attitude toward English. Two instruments were used for data collection purposes: The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) developed by Oxford (1990) and Aiken̕s Attitude Scale (1979). The instruments were administered to 153 university students from the different streams at the Prepar...
RETİNA HASARLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE DOKU MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMİYLE YAPAY BRUK MEMBRANI KONSTRÜKSİYONU
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, retina rejenerasyonunda önemli bir yere sahip olan ve retinal pigment endotellerinin fonksiyonlarını düzenleyen Bruk membranını aslına uygun biçimde doğal biyopolimerler ve in vitro teknikleri kullanarak oluşturmaktır. İpek fibroini matrisi içine Bruk membranının biyokimyasal kompozisyonuna benzetmek için karıştırılan kollajen, kondroitin sülfat ve laminin gibi hücre dışı matriks biyomolekülleri konulacaktır. Elektroeğirme tekniği ile nanofiber katman oluşturulucak, bunun üzerine retina...
Polimer Yapıdaki Meniskal İmplantın Hücreli ve Hücresiz Olarak Koyun Modeline İmplantasyonunun Değerlendirilmesi
Hasırcı, Vasıf Nejat; Bahçecioğlu, Gökhan; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Menüsküs, diz ekleminde kayganlaştırma, yük taşıma ve yükün dağıtılmasında görev yapmaktadır. Son yıllarda yaygın görülmeye başlayan menisküs yırtıkları, sporcuların aşırı yoğun çalışmaları, ya da yaşa bağlı olarak doku dejenerasyonu nedeniyle oluşmaktadır. ABD’de yılda 1 milyondan fazla menisküs yırtığı vakası gözlenmektedir (Bahcecioglu G., 2011). Menisküs yapısında damar bulunmadığı için oluşan hasarlar kendiliğinden iyileşemezler ve cerrahi müdahale zorunlu hale gelir. Menisküs yırtıklarının bir çoğu ka...
Citation Formats
V. N. Hasırcı, “Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62037.