Türkiye de Devlete Yaklaşımlar Üzerine Eleştirel Bir Deneme

2001-01-01

Suggestions

Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Gender, domesticity and house in Turkey: Context and state of research
Sarı, Begüm; Balamir, Aydan; Özgenel, Lale; Department of Architecture (2022-12)
The relationship between space and gender has been commonly elaborated in feminist and architectural discourse and history, particularly starting from the late 1960s and early 1970s. This relationship is a topic that has been extensively studied with increasing awareness of the otherness issue and inequalities in relation to such themes as public-private and gendered contradictions of everyday life with the discussions on the formation and organization of public and domestic space according to gender stereo...
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi
Ayata, Ayşe; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (IOM, 2008-01-01)
Türkiye de İşletmeler İçin Yeni Bir Dönem Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Aşçıoğlu Öz, Gamze (1998-01-01)
Citation Formats
F. Ergut, “Türkiye de Devlete Yaklaşımlar Üzerine Eleştirel Bir Deneme,” Mülkiye, pp. 333–350, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86162.