Türkiye de İşletmeler İçin Yeni Bir Dönem Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

1998-01-01
İŞVEREN

Suggestions

Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi
Ayata, Ayşe; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (IOM, 2008-01-01)
Türkiye de Müzik Üretimi
Çakmur, Barış ( İletişim Yayınları, 2002-10-01)
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Türkiye de Kamu Hizmeti Çalışan Beklentileri ve Artan profesyonelleşme Riskleri
Üstüner, Mustafa Yılmaz (null; 2015-10-17)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Türkiye de İşletmeler İçin Yeni Bir Dönem Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,” İŞVEREN, pp. 4–78, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73338.