Mimarlık Eğitiminde Stajlar

2008-04-02

Suggestions

Mimarlık Eğitimi Veritabanı
Altan, Tomris Elvan; Bilsel, Fatma Cânâ (2007-11-08)
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
Beşlioğlu, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Bu yazının amacı, deneysellikte “sezgi” kavramını tartışmak ve bu kavramın mimarlık eğitiminde maddi olmayan duyulara dayalı bilginin öğretilmesine ve öğrenilmesine olan katkılarını araştırmaktır. Öznellik, bire bir mimari deneyimlemenin ve sanal/batıni mekanın deneyimlenmesinin öğretilmesi; ve deneyselliğin ve maddi olmayan duyuların anlaşılması açısından bir kaynak olarak ön plana çıkarılmıştır. Nesnelliği tartışırken, bu yazı Modern Mimarlığın kendini eğitim süreci ile yeniden kurumsallaştırdığı VKhUTEMA...
Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme
Zelef, Mustafa Haluk (null; 2010-03-01)
Mimarlık Eğitimi 2003 Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması
Dostoğlu, Neslihan; Bilsel, Fatma Cânâ (2003-11-01)
Mimarlık Eğitimi - Gelecekte Bizi Neler Bekliyor
Uludağ, Orhan (TMMOB Samsun Şubesi Yayınları, 2021-04-01)
Citation Formats
M. H. Zelef, “Mimarlık Eğitiminde Stajlar,” 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86225.