Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme

2010-03-01

Suggestions

Mimarlık Eğitiminde Stajlar
Zelef, Mustafa Haluk (null; 2008-04-02)
Mimarlık Eğitimi Veritabanı Çalışması Amaç ve Yöntem
Bilsel, Fatma Cânâ (2007-11-09)
Mimarlık Eğitimi 2003 Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması
Dostoğlu, Neslihan; Bilsel, Fatma Cânâ (2003-11-01)
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı
Sorguç, Arzu; Ülgen, Serkan; Özgenel, Çağlar Fırat; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (null; 2017-06-15)
Mimarlık, farklı şekillerde ve farklı amaçlar dahilinde hareket ve değişimi mimarlık paradigmasında barındırabilmek için tarih boyunca çeşitli yollar aramıştr. Bununla birlikte, mimarlık doğası gereği değişen ihtyaçlara, koşullara ve işlevlere cevap verebilecek, uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanırken geçici değil, statk olmayı gerektrmektedir. Yapıların sürekli değişen koşullara nasıl cevap vereceği karmaşık bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve birçok farklı tasarım arayışını beraberinde get...
Citation Formats
M. H. Zelef, “Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82076.