Mimarlık Eğitimi 2003 Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması

2003-11-01
Dostoğlu, Neslihan
Bilsel, Fatma Cânâ

Suggestions

Mimarlık Eğitimi Veritabanı Çalışması Amaç ve Yöntem
Bilsel, Fatma Cânâ (2007-11-09)
Mimarlık Eğitimi Veritabanı
Altan, Tomris Elvan; Bilsel, Fatma Cânâ (2007-11-08)
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
Beşlioğlu, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Bu yazının amacı, deneysellikte “sezgi” kavramını tartışmak ve bu kavramın mimarlık eğitiminde maddi olmayan duyulara dayalı bilginin öğretilmesine ve öğrenilmesine olan katkılarını araştırmaktır. Öznellik, bire bir mimari deneyimlemenin ve sanal/batıni mekanın deneyimlenmesinin öğretilmesi; ve deneyselliğin ve maddi olmayan duyuların anlaşılması açısından bir kaynak olarak ön plana çıkarılmıştır. Nesnelliği tartışırken, bu yazı Modern Mimarlığın kendini eğitim süreci ile yeniden kurumsallaştırdığı VKhUTEMA...
Mimarlık Eğitiminde Stajlar
Zelef, Mustafa Haluk (null; 2008-04-02)
Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı
Sorguç, Arzu; Ülgen, Serkan; Özgenel, Çağlar Fırat; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (null; 2017-06-15)
Mimarlık, farklı şekillerde ve farklı amaçlar dahilinde hareket ve değişimi mimarlık paradigmasında barındırabilmek için tarih boyunca çeşitli yollar aramıştr. Bununla birlikte, mimarlık doğası gereği değişen ihtyaçlara, koşullara ve işlevlere cevap verebilecek, uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanırken geçici değil, statk olmayı gerektrmektedir. Yapıların sürekli değişen koşullara nasıl cevap vereceği karmaşık bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve birçok farklı tasarım arayışını beraberinde get...
Citation Formats
N. Dostoğlu and F. C. Bilsel, “Mimarlık Eğitimi 2003 Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması,” Mimarlık, pp. 27–35, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74285.