İklim Değişikliğinin Asfalt Kaplamalari üzerindeki etkileri ve yeni yapim stratejileri

2017-11-30
Karayolu inşaat sektörü, hem ekonomihem de kalkınma açısından önemlibir rol oynamaktadır, fakatkarbon salınımının da önemli bir kaynağıdır. Bu sebeple, enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılması küresel iklim değişikliği nedeniyle kritik konulardan birihaline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında iklim değişiminin ülkemiz ve özellikle de asfalt kaplamalar üzerindeki etkileri detaylıca ele alınmıştır. Bu bağlamda iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde ulaşım sektöründe enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması hedefine uygun olarak Ilık Karışım Asfalt (IKA) kullanımı teşvik edilmesi veayrıca asfalt kaplamanın geri kazanımı halinde karbon salınımıüzerinde etkileri literatür taraması ile ortaya konmuştur. Bu yöntemlerin hem çevresel hem de ekonomik açıdan birçok kazanım getirmesi beklenmektedir.
7. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 29 - 30 Kasım 2017

Suggestions

IMPACT OF CLIMATE CHANGE OVER THE VARIABILITY OF DROUGHT CHARACTERISTICS OVER 25 BASINS OF TURKEY
Ersoy, Nuri Erhan; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-3-11)
Analyzing the effects of drought and making accurate predictions for the future under changing climate conditions are of great importance in the agricultural, drinking water, industrial and ecosystem policies to be determined. The climate projection simulations generated over CORDEX domains are one the most popular datasets used today in climate change related studies. In this study impact of climate change over the variability of drought characteristics over 25 basins of Turkey were investigated using clim...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Kristal silikon teknolojisinin teorik limitine ulaşmasıyla birlikte gelecekte fosil yakıtlarına alternatif olarak gösterilen birincil enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha etkin bir biçimde faydalanmak amacıyla yeni nesil hibrit güneş pili teknolojileri geliştirilmektedir...
Investigation of the aquifer vulnerability in the Bakırçay basin, Turkey
Atasu, Merve; Çamur, Mehmet Zeki; Department of Geological Engineering (2022-2)
Intensifying industrial, population and agricultural activities have increased the contamination possibility on highly demanded groundwater resources. Bakırçay located at lower North Aegean region of Turkey is one of those basins which has been subjected to such activities. Therefore, aquifers located in the basin are vulnerable. The main purpose of this study is to quantify the contamination vulnerability of the groundwater resources present in the Bakırçay Basin. The DRASTIC methodology which was modified...
Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması
Gedikli, Bahar; Balaban, Osman(2015-12-31)
İklim değişikliği, sadece ekosistemlerin yok olmasına değil, bu sistemlere bağımlı olan insan yerleşmelerinin de olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olacaktır. Bu sürecin en fazla etkileyeceği yerler, iktisadi ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı kentsel alanlardır. Bu nedenle, kent yönetimlerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda üstlenmesi gereken önemli roller bulunmaktadır. İklim değişikliğinin ciddiyeti karşısında, kent yönetimlerine düşen sorumluluklar, geleneksel yönetim anlayışının...
İklim Değişirken Kent ve Kentleşme
Balaban, Osman (2018-04-28)
Küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, her iki sorunun giderek büyüyeceğini ve insan yaşamı ile yerleşmeleri üzerinde olumsuz etkiler yapacağını göstermektedir. Bu çerçevede, 2012 yılı itibariyle bağlayıcılık dönemi sona eren Kyoto Protokolünün yerine geçmek üzere hazırlanan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşmasına, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışının 2OC’nin altında t...
Citation Formats
H. I. Öztürk, “İklim Değişikliğinin Asfalt Kaplamalari üzerindeki etkileri ve yeni yapim stratejileri,” presented at the 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 29 - 30 Kasım 2017, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.asfaltsempozyumu.org/pdf/6_3.pdf.