Disiplinlerarasılık teori ve tezden çıkmış kitaplar üzerine serbest vezinde yazılmış düşünceler

2004-01-01
Toplum ve Bilim

Suggestions

A case study on transdisciplinary approach of integrated curriculum perspectives of early childhood teachers
Özer, Özden; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2010)
The purpose of this study is to examine teachers’ beliefs and perspectives about an applied transdisciplinary approach of integrated early childhood curriculum. While developing an integrated curriculum for early childhood education, one of the challenges for educators is delivering the themes into different disciplines. For this reason, researchers have developed different models to integrate disciplines in different ways. Transdisciplinary approach is one of the models developed for integrated curriculum....
An Investigation on perceptions and self reported practices of early childhood teachers towar5ds instructional arrangement for classroom management
Aras, Selda; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2012)
The aim of the study is to investigate early childhood teachers’ perceptions and self-reported practices towards instructional arrangement for classroom management. In the light of literature review components of instructional arrangement were evaluated and the most common elements used by researchers were selected to be investigated within this study. Materials, daily schedules, and curriculum planning are the three components that are included in the study. More specifically, the present study aimed to ex...
The Evaluation of an interdisciplinary postgraduate program: the case of science and technology policy studies (TEKPOL) at METU
Atay, Ahmet; Akçomak, İbrahim Semih; Department of Science and Technology Policy Studies (2019)
This thesis contributes to the literature on the evaluation of postgraduate studies particularly looking at the science, technology and innovation policies. It focuses on the case of Science and Technology Policy Studies (TEKPOL), METU, which has a history of 20 years. Established in 1997, METU-TEKPOL has an interdisciplinary approach to the analysis of the economic, social and political factors that drive technological change and innovation. In order to investigate the influence of the TEKPOL postgraduate ...
Disiplinlerarası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar
Yıldırım, Ali ( Hacettepe Üniversitesi , 1996-01-01)
Disiplinlerarası öğretirnin önemi, etkili ve anlamlı öğrenmeye olan katkısı her geçen gün daha fazla vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım yeni olmamakla birlikte kendini hem literatürde hem de okullardaki uygulamalarda daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Öğretmen eğitimi programları, grupla öğretim ve problemlere dayalı öğretim gibi uygulamalarla disiplinlerarası öğretimi ön plana çıkarmakta ve geleceğin öğretmenlerini bu yönde hazırlamaktadırlar. Disiplinlerarası öğretim, farklı disiplinlere ait bilgi ve beceri...
Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Algı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Karahan, Engin; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF; ALBAYRAK SARI, AYLİN (2017-05-15)
Citation Formats
F. Ergut, “Disiplinlerarasılık teori ve tezden çıkmış kitaplar üzerine serbest vezinde yazılmış düşünceler,” Toplum ve Bilim, pp. 39–44, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86368.