Fiziksel gelişim

2019-09-01

Suggestions

The Relationships of physical exercise, optimism and health locus of control
Akkoyun, Mine; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of physical exercise, optimism, and health locus of control. The sample consisted of 300 (185 female, 115 male) students who volunteered to participate in the study, from different departments of Faculty of Education of the Middle East Technical University (METU). Three instruments, namely, Life Orientation Test (LOT), Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), and a questionnaire assessing different aspects of physical exercis...
Fiziksel Aktivite Bariyer Özyeterlik Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Türk Popülasyonu İçin Test Edilmesi.
Kirazcı, Sadettin(2012-12-31)
Exercise induced endocannabinoid and immune system alterations
Özdurak, Rabia Hürrem; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2009)
Endocannabinoid and immune system alterations at moderate (18 m/min) and endurance (32 m/min) exercise intensities were assessed and compared to controls. Rats were exercised for 60 minutes/day, 5 days/week for 16 weeks. Immune effector cell proportions (T cell subtypes, B cells, NK cells, and neutrophils) and endocannabinoid serum levels were determined. Anandamide (ANA) and 2 arachidonyl-glycerol (2-AG) serum levels increased with endurance type of exercise. mRNA expression of the CB1 receptor increased t...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
People, Places And Physical Contact: A Study Of The Distribution Of Touching Behavior
Sunar, Diane G. ; Lecompte, William A. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Fiziksel ve toplumsal çevre ile ilişkilerin sürdürülmesinde dokunma duyusunun insan yaşamındaki önemi bu konuda şimdiye kadar yapılmış yayınlar yoluyla vurgulanmaktadır. Görme ve işitme gibi uzaysal duyular bize çevremizdeki nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerine değin bilgi verirler; duymak gibi yakınlık duyuları ise çevre ile olan kişisel ilişkinin bilgi kaynağıdır. Kişilerin diğer insanlarla birlikte oldukları yerlerde birbirlerine fiziksel olarak dokunma1anyla ilgili olarak doğrudan gözleme dayanan ...
Citation Formats
H. Ö. Demircan, Fiziksel gelişim. 2019, p. 30.