Geleneksel ahşap çatkı duvarların ses iletim özellikleri ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik öneriler

2018-12-06
Ankara’da bulunan üç geleneksel ahşap çatkı konuta ait iç duvar bileşenlerinin hava ile yayılan ses iletim özellikleri yerinde akustik ölçümler ve bilgisayar modelleme analizleri ile incelenmiştir. Mevcut iç duvar bileşenlerinin yetersiz ses yalıtım performanslarına sahip olduğu belirlenmiştir. Kapı ve pencere açıklıkların varlığı, dolu duvarların ses yalıtım performansını 16-23 dB aralığında düşürmektedir. Geleneksel ahşap çatkı duvarın içinde kullanılan özgün kerpiç dolgusu ve ahşap lata uygulamasının ise ses yalıtımına önemli bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Ses yutucu dolgu malzemesi ve elastik bağlantı elemanlarının kullanıldığı sökülüp takılabilir duvar sistem önerileri geliştirilmiş ve her bir önerinin mevcut duvarların ses yalıtımında farklı seviyelerde iyileşmeler sağladığı tespit edilmiştir.
Citation Formats
M. Erdil, A. Tavukçuoğlu, and M. Çalışkan, “Geleneksel ahşap çatkı duvarların ses iletim özellikleri ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik öneriler,” presented at the 4. Ulusal Yapı Kongresi: Yapı sektöründe yenilikçi yaklaşımlar, 6 - 08 Aralık 2018, Ankara, Turkey, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/332864810_Geleneksel_ahsap_catki_duvarlarin_ses_iletim_ozellikleri_ve_mevcut_durumu_iyilestirmeye_yonelik_oneriler.