Bina yapılarının çok modlu itme analizi için genel yük vektörlerinin pratik uygulaması

2015-10-16
Alıcı, Fırat Soner
Sucuoğlu, Haluk
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analize alternatif olarak doğrusal olmayan itme analizi ve çok modlu itme analizleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda geliştirilmiş çok modlu itme analizlerinden biri olan genel itme analizi, doğrusal olmayan sismik davranışa katkısı olan tüm modları hesaba katarak yapı davranışını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem, önceden belirlenen sismik taleplere erişilene kadar genel kuvvet vektörlerinin yapıya ayrı ayrı ve artımsal bir şekilde uygulanmasını kapsamaktadır. Modal kuvvetlerin kombinasyonu olarak belirlenen genel kuvvet vektörü; önceden belirlenmiş bir tepki parametresini yapının sismik davranışı sırasında en yüksek değere ulaştıran anlık kuvvet dağılımını temsil etmektedir. Çok modlu genel itme analizinde kat arası öteleme önceden belirlenmiş tepki parametresi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, genel itme analizinin yapının sismik tepkisine katkı yapan etkin modlarının sayısı ve bunların farklı kombinasyonları dikkate alınarak artımsal itme analizlerinin sayısının azaltıldığı pratik bir uygulaması geliştirilmiştir. Söz konusu yöntem, 12 katlı bir çerçeve ve 20 katlı bir perde duvarlı çerçeve sistemlerine uygulanmış ve sonuçlar zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Genel itme analizinin pratik uygulaması, bir yer hareketi altında maksimum eleman deformasyonları ve eleman kuvvetlerinin tahmininde kapsamlı olarak uygulanan genel itme analizi ile aynı başarıyı göstermiş ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz ile yeterince tutarlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, altı türetilmiş yer hareketi ile oluşturulan ortalama tepki spektrumu kullanılarak yapılan indirgenmiş genel itme analizi sonuçları, her bir deprem için elde edilmiş ingindenmiş itme analizi sonuçlarının ortalamalarıyla da karşılaştırılmıştır.
Citation Formats
F. S. Alıcı and H. Sucuoğlu, “Bina yapılarının çok modlu itme analizi için genel yük vektörlerinin pratik uygulaması,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86763.