Algılanan Örgütsel Destek, Kariyer Geleceği Algısı ve İş Performansı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Bir Araştırma

2017-08-02
Aydoğan, Enver
Bıyık, Yunus

Suggestions

Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şemaların da farklı psikolopatolojilerin gelişiminde ve kişiler arası işlevselliğin bozulmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada, algılanan farklı ebeveynlik biçimlerinin özgül kişiler arası problem türleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 1...
Individual and group based factors affecting the relationship between perceived discrimination and well-being: the sample of Turkish minority in Bulgaria
Korkmaz, Leman; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2010)
The present study examined the influence of perceived discrimination on the subjective well-being of Turks in Bulgaria. Based on Meyer‟s (2003) Minority Stress Model, the role of group resources namely collective self esteem, Turkish identification and Bulgarian citizen identification and the role of personal resources namely self-efficacy, optimism and social support on subjective well-being as well as the moderating effects of these variables in the perceived discrimination - well-being relationship were ...
The role of perceived social problem solving, narcissism, self-esteem, and gender in predicting aggressive behaviors of high school students
Temel , Diğdem; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2008)
This study intended to investigate the role of perceived social problem solving, narcissism, self-esteem, and gender in predicting aggressive behaviors of high school students. The sample consisted of 825 participants recruited from five high schools in Ankara. Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), D'Zurilla and Maydeu-Olivares Social Problem Inventory-Revised (SPSI-R), Ames, Rose, and Anderson Narcissistic Personality Inventory (NPI), and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) were used as the data colle...
The role of perceived career barriers and gender in predicting commitment to career choices of university students
Balın, Elif; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of the present study was to examine the role of gender and perceived career barriers in career commitment of university students. Participants were 437 (231 females, 206 males) volunteered students from the five faculties of Middle East Technical University (METU). A pilot study was carried out with 285 (122 males and 163 females) volunteered students of METU for the adaptation of Commitment to Career Choices Scale (CCCS). The results of exploratory factor analysis yielded a 28item scale with tw...
The relationship between perceived ethical climate and teacher burnout
Doğanay, Birtanem; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Sciences (2019)
Ethical climate can be defined as the perceptions about the organizational activities of the school, which are based on ethical principles in relationships and interactions between teachers and students, or reveal ethical behavior (Demir, & Karakuş, 2018). A positive ethical climate in schools allows emergence of caring relationships (Noddings, 1988). Caring relationships and a sense of belonging within a school forms positive student attitudes and increases motivation and participation in school (Keiser an...
Citation Formats
E. Aydoğan and Y. Bıyık, “Algılanan Örgütsel Destek, Kariyer Geleceği Algısı ve İş Performansı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Bir Araştırma,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87061.