Tipi (1,3) olan hemen hemen ayrışan gruplar

2015-09-09
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz değişimli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Kritik tip k ̈umesinin konbi ̧cimi (1,3) olan hemen he- men ayrışan gruplar kısaca (1, 3)-gruplar diye adlandırılır. (1, 3)-tip konbici- minden anladığımız t1, t2, t3, t4 tiplerinden oluşan {t1, t2, t3, t4} sıralı k ̈ume- sinde t1’in bağımsız tip olması, t2, t3, t4 tiplerinin ise t2 < t3 < t4 şeklinde sıralanmış olmasıdır. Hemen hemen ayrışan bir grup G’nin, Regulator ̈u R , G’nin b ̈ut ̈un regule alt gruplarının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G’ nin regulatr ̈u R ve bl ̈um regulatr ̈u G/R’nin izomorfizma tipleri, grubun near-izomorfizma sabitleridir. Bu izomorfizma sabitlerine göre hemen hemen ayrışan gruplar temsil matrisleri yardımıyla da gsterilebilirler. Bu gsterimin amacı bu değişmezlerle sonlu sayıdamı yoksa sonsuz sayıdamı ayrışamayan (1, 3)-grup olduğunu tespit etmeye ̧çalışmaktır.
XXVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7 - 09 Eylül 2015

Suggestions

Bazı Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı
Solak, Ebru(2017-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrışır bir alt grubu olsun. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin, Regulatorü, G'nin bütün regule alt grularının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin regulatörü R ve bölüm regulatörü G/R, grubun izomorfizma sabitleridir. h = exp(G/R) olsun. Hemen hemen ayrışan gruplar Z/hZ halkası üze...
(2,2)-Groups
Solak, Ebru(2015-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrışır bir alt grubu olsun. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin, Regulatorü, G'nin bütün regule alt grularının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin regulatörü R ve bölüm regulatörü G/R, grubun yakın-izomorfizma sabitleridir. h = exp(G/R) olsun. Hemen hemen ayrışan gruplar Z/hZ halka...
Fizik ve Kimya Disiplinleri için İlgi Çekici Olan Bağlamların Bağlam Disiplin İlişkisi Kapsamında Belirlenmesi
Bülbül, Mustafa Şahin; Elmas, Rıdvan; Eryılmaz, Ali (2019-04-01)
Traversing an Anatolian Village: Views From the Inside
Snyder, Alison B. (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005-2-10)
Konutun ve konut içi mekansal bölüntülerin oluşması, tipik yapım yöntemleri ve yerel ekonomi ile olduğu kadar, sosyo-kültürel davranış ve işlevsel gereksinim açısından da anlaşılabilir. Yapılar ve içinde bulundukları bağlam, karmaşık bir mekansal ve kültürel ilişkiler ürünüdür. Araştırma, günümüz Türkiye’sinde orta Anadolu köylerinin geçirmekte olduğu morfolojik değişimi ve ev ile ev iç mekanının yeniden oluşmasını ele alan ender çalışmalardan birisidir. Yaşama mekanını farklı dönemlere özgülenmiş biçimde s...
B grubu vitaminlerinin enkapsülasyonu
Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2015-12-31)
İkili emülsiyonların pek çok kullanım alanı olmasına rağmen gıda sektöründe henüz bu yöntemle üretilen kaydadeğer bir ürün bulunmamaktır. Bunun ana nedeni ikili emülsiyonların karmaşık yapılarından dolayı hazırlanmalarının zorluğu ve elde edilen ürünlerin saklama sırasında dayanıklı olmamalarıdır. Bir diğer neden ise emülsiyonların dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılan poligliserol polirisinolat esterleri (PGPR) gibi sentetik emülgatörlerin gıda endüstrisinde kullanımının kısıtlı olmasıdır. Suda çüz...
Citation Formats
E. Solak, “Tipi (1,3) olan hemen hemen ayrışan gruplar ,” presented at the XXVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7 - 09 Eylül 2015, Antalya, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87235.