Tipi (1,3) olan hemen hemen ayrışan gruplar

2015-09-09
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz değişimli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Kritik tip k ̈umesinin konbi ̧cimi (1,3) olan hemen he- men ayrışan gruplar kısaca (1, 3)-gruplar diye adlandırılır. (1, 3)-tip konbici- minden anladığımız t1, t2, t3, t4 tiplerinden oluşan {t1, t2, t3, t4} sıralı k ̈ume- sinde t1’in bağımsız tip olması, t2, t3, t4 tiplerinin ise t2 < t3 < t4 şeklinde sıralanmış olmasıdır. Hemen hemen ayrışan bir grup G’nin, Regulator ̈u R , G’nin b ̈ut ̈un regule alt gruplarının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G’ nin regulatr ̈u R ve bl ̈um regulatr ̈u G/R’nin izomorfizma tipleri, grubun near-izomorfizma sabitleridir. Bu izomorfizma sabitlerine göre hemen hemen ayrışan gruplar temsil matrisleri yardımıyla da gsterilebilirler. Bu gsterimin amacı bu değişmezlerle sonlu sayıdamı yoksa sonsuz sayıdamı ayrışamayan (1, 3)-grup olduğunu tespit etmeye ̧çalışmaktır.
Citation Formats
E. Solak, “Tipi (1,3) olan hemen hemen ayrışan gruplar ,” presented at the XXVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7 - 09 Eylül 2015, Antalya, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87235.