Hide/Show Apps

Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri

2015-12-08
FINDIK, GİZEM
ÖZBAY, İREM
ÖZ, BAHAR
LAJUNEN, TİMO
ÖZKAN, TÜRKER