Kiriş benzeri yapılarda birleşik genetik algoritma ve lineer olmayan optimizasyon ile hasar tespiti

2012-06-20
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin
Hasar, herhangi bir yapıda yapısal niteliklerin bozulmasından dolayı o yapının taşıyabileceği ve/veya dayanabileceği sınır yükün düşmesi olarak tanımlanabilir. Bu düşüş, yapının işlevini tamamen ve aniden kaybetmesi olasılığını artırır. Bu durumdan kaçınmak özellikle havacılıkta hayati önem arz etmektedir. Bu bildiri, ankastre izotropik kiriş benzeri yapılarda hasar yerinin ve şiddetinin tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan genetik algoritma ile lineer olmayan eniyileme sistemini sunmaktadır
6. Savunma Teknolojileri Kongresi, SAVTEK 2012

Suggestions

Damage detection in beam-like structures via combined genetic algorithm and non-linear optimisation
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melih; Department of Aerospace Engineering (2012)
In this study, a combined genetic algorithm and non-linear optimisation system is designed and used in the identification of structural damage of a cantilever isotropic beam regarding its location and severity. The vibration-based features, both natural frequencies (i.e. eigenvalues) and displacement mode shapes (i.e. eigenvectors) of the structure in the first two out of plane bending modes, are selected as damage features for various types of damage comprising saw-cut and impact. For this purpose, commerc...
Kireç esaslı sıvalarda karışım oranlarının gözenek yapısı ve ses yutma özelliklerinin etkisi
Meriç Nursal, Işın; Tavukçuoğlu, Ayşe; Çalışkan, Mehmet (null; 2016-05-04)
Sıvaların fiziksel, fiziko-mekanik ve kimyasal özellikleri hem iç ortam konfor şartlarını, hem de bağlı bulunduğu yapı elemanının performans özelliklerini etkilemektedir. Sıvalarda su buharı geçirimliliği, su geçirimsizliği, kılcal su emme kapasitesi, ses yutma katsayısı gibi performans özellikleri, malzemenin gözenek yapısı ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışma ile bağlayıcısı kireç olan sıvalarda bağlayıcı-agrega oranı ve agrega boyutu dağılımı gibi karışım özelliklerinin malzemenin gözenek yapısına etkisini...
Fracture analysis of spun-cast concrete poles using the phase-field method
Azim Azary, Ali; Göktepe, Serdar; Department of Civil Engineering (2017)
Shrinkage is an important type of deformation in hardening concrete, which happens mainly in the cement paste and may cause significant damage if restrained. Spun-cast concrete poles are among structural members that are prone to this type of damage if not fabricated properly. They are used extensively in structures such as columns, piles, and utility poles to name a few. In this thesis, we study the differential shrinkage-induced cracking in spun-cast members computationally using the Phase Field Method wi...
Progressive interlaminar failure analysis in composite missile structures
Bartan Kumbasar, Büşra; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2016)
Interlaminar damage in composite structures is very crucial because it may cause splitting of the layers and lead to progressive failure of the whole structure. Delamination initiation and progression must be predicted accurately to aid the design of composites structures. Objective of the thesis is to investigate the interlaminar progressive failure behavior of the composite wing of a missile manufactured by twill composite by finite element analysis and tests. For this purpose, before the analyses and tes...
Shear mode rock fracture toughness determination with a circular plate type specimen under three-point bending
Şener Karakaş, Sinem; Tutluoğlu, Levent; Department of Mining Engineering (2011)
Fracture toughness is an important rock property for rock fracturing and fragmentation applications. Theory and practice of opening mode (mode I) and shearing mode (mode II) fracture toughness tests are still in a developing stage for the cylindrical rock cores. A new circular plate type test specimen is used for mode II fracture toughness testing on rock cores. This involves a straight edge notched circular plate type core disc geometry under three-point bending load; new method and its associated specimen...
Citation Formats
S. Aktaşoğlu and M. Şahin, “Kiriş benzeri yapılarda birleşik genetik algoritma ve lineer olmayan optimizasyon ile hasar tespiti,” Ankara, Türkiye, 2012, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87270.