Hide/Show Apps

Kiriş Benzeri Yapılarda Birleşik Genetik Algoritma ve Lineer Olmayan Optimizasyon İle Hasar Tespiti

2012-06-20
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin