Akademik kariyerin ilk basamağında algılanan iş güvencesi(zliği)

2016-09-07
Yalçındağ, Bilge
Özkan, Türker

Suggestions

Investigation of 8th grade students’ science achievement in Turkey: results from monitoring and evaluating academic skills study (ABIDE) 2016.
Çalık, Gü; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2020)
The purpose of this study is to investigate the relationship among attitudinal constructs (interest in science lesson and self-efficacy toward science), demographics (school type, mothers’ and fathers’ level of education), and the 8th grade students’ science achievement. To this end, students’ science achievement score and student questionnaire through Monitoring and Evaluating Academic Skills Study (ABIDE) 2016 which is carried out by Republic of Turkey Ministry of National Education were used to examine t...
An investigation about sense of inclusion of nature and environmental motive concern for middle school students: a case of refugees and native students.
Bülbül, Ayşenur; Şahin, Elvan; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2020)
Environmental problems are one of the most important problems that humanity faced. To address these problems, it is important to assess human-nature relationships and to understand the degree of people’s sense of inclusion with nature and what motivates individuals to concern about and protect the environment.This study aimed to investigate middle school students’ sense of inclusion of nature (i.e., to what extent they feel connected to nature), and to assess their environmental motive concerns (i.e., conce...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2016-04-24)
Akademik Kendini Toparlama Gücünün Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Etkisi
Demir, Eyüp; Kaya, Özgür Salih (2018-04-27)
Citation Formats
B. Yalçındağ and T. Özkan, “Akademik kariyerin ilk basamağında algılanan iş güvencesi(zliği),” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87322.