Moleküler Kanser Biyolojisi

2018-04-01

Suggestions

Moleküler genetik teknikleri
Kocabıyık, Semra (Palme Yayıncılık, 2013-01-01)
Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti
Bek, Alpan; Demirtaş, Özge(2016-12-31)
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artır...
Towards practical applications for molecular logic gates: “and” logic as an additional layer of selectivity in singlet oxygen release for photodynamic therapy
Özlem, Suriye; Akkaya, Engin Umut; Department of Chemistry (2008)
There have been many examples of individual molecular logic gates and molecular equivalents of more complex digital designs in recent years such as half adder, half subtractor, multiplexer. Neverethless, the unresolved issues of addressability and lack of communication between logic gates remain to be the Achille’s heel for molecular logic gates. A few years ago we have demonstrated that appropriately decorated bodipy dyes can be very efficient generators for singlet oxygen, thus act as a satisfactory photo...
Moleküler Alt Tipleme Kapasitesi Kurulması
Soyer, Yeşim(2012-12-31)
Günümüzde gıda kaynaklı salgınların tespitinde geleneksel belirleme yöntemlerinin yanı sıra genetik tipleme teknikleri de kullanılmaktadır. Önceleri serotipleme teknikleri ile yetersiz tiplendirme yapılabilirken günümüzde bakteri farklılıklarının tespitinde fenotipik ve genotipik yöntemler kullanılmaktadır. Gıda kaynaklı patojenlerinin olarak tiplenmesinde en çok kullanılanlar serotipleme ve faj tiplemedir. Fenotiplemenin yetersiz olduğu durumlarda daha hızlı, daha doğru sonuçlar veren genotipleme yöntemler...
Fluorescence sensing of cations, anions and neutral molecules towards information processing at molecular level
Baytekin, H. Tarık; Akkaya, Engin Umut; Department of Chemistry (2002)
Chromo and fluoro ionophores based on donor (D)-acceptor (A) system in which the ligand is part of the n system of the chromophores have received considerable attention over the last years. Perturbation of the % system by metal in complexation leads to spectral shifts and changes of the emissive properties. Because the aza groups responsible for metal cation binding are also directly involved with the formation of the charge-transfer excited state complexes, metal binding by perylene crown should have a dra...
Citation Formats
M. Öyken and A. E. Erson Bensan, Moleküler Kanser Biyolojisi. 2018.