Hide/Show Apps

Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti

2016-12-31
Bek, Alpan
Abak, Musa Kurtuluş
Demirtaş, Özge
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artırımlı Raman spektroskopisi (SERS) adı verilen plazmonik artırım sayesinde gerçekleştirilecektir. SERS yöntemiyle elde edilen sinyalin rastlantısal olarak moleküllerin sıcak noktalara (hot spots) gelmesi olasılığına bağlı kalmasından farklı olarak, bahsedilen aygıt ile iyi belirlenmiş nanoboyutta bir bölgeden tek bir moleküle ait bilgi alınabilecektir. Bu bölge bir NEMS/MEMS’in özellikle yapılandırılmış aralığı olup, bu aralığa yerleştirilen moleküllerin üzerlerine frekans kipli ve kalibre bir kuvvet uygulanmasına olanak verir.