Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılmasının çocuk işçiliğine etkisi

2019-01-12
Dayıoğlu Tayfur, Meltem
Kırdar, Murat Güray
Murat Kırdar ile “zorunlu eğitim süresi çocuk işçiliğini azaltmada etkili midir?” sorusunu temel alarak 5 yıllık zorunlu eğitimden 8 yıllık zorunlu eğitime geçilen 1997 yılı eğitim reformunun etkisine baktıklarını, henüz tamamlamadıkları araştırmada ise 1997 dışında sekiz yıllık zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarıldığı 2012 reformunun etkilerini de incelediklerini belirtti. Çocukların zamanlarını nasıl değerlendirdiklerinden yola çıkarak; işgücü, eğitim ve ev işleri çıktılarına baktıklarını ifade eden Dayıoğlu Tayfur, sunumda gösterdiği grafiklerle TÜİK tarafından ilk defa 1994 yılında yapılan çocuk işgücü anketinden 2006 yılındaki araştırmaya kadar muazzam bir iyileşme kaydedildiğini belirtti. 2006 ile 2012 arasında ise çocuk işçiliğinde anlamlı bir değişim olmadığını ifade etti. 1997 yılında zorunlu eğitim süresindeki artışın 1999 ve 2006’daki çocuk işgücü oranlarında azalmada etkili olurken 2012’de olumlu bir etkinin neden göremediklerini araştırdıklarını söyledi. Ayrıca eldeki verilere dayanarak; zorunlu eğitim süresinin uzamasının en çok kırsaldaki kız çocuklarının eğitimini etkilediğine, liseye devam konusunda ise erkek çocukları etkilediğine dair bulguları paylaştı. Sahada küçük ölçekli çalışmaların yanı sıra topyekûn ve hızlı değişim için makro politikalara ihtiyaç olduğunu, bu makro politikalardan biri zorunlu eğitim olup olamayacağına dair 2012 eğitim reformunun etkilerini incelemeyi tamamladıktan sonra öneriler sunacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.
Citation Formats
M. Dayıoğlu Tayfur and M. G. Kırdar, “Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılmasının çocuk işçiliğine etkisi,” presented at the Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması, 12 Ocak 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2019/06/sunum-ozetleri-cocuk-isciligiyle-mucadele-yili-bulusmasi-12ocak2019.pdf.