Sosyal temsil kuramına genel bir bakış

2006-01-01
CİRHİNLİOĞLU, FATMA GÜL
AKTAŞ, VEZİR
Öner Özkan, Bengi
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Sosyal psikolojide tutumlar ve tutum değişimi
Sakallı, Nuray (İmge Kitabevi Yayınları, 2018-01-01)
Sosyal adalet liderliği ve etkili okul
Kondakçı, Yaşar (2015-05-07)
Utilization of social networking services in conservation, case study Eskihisar, rural settlement including archeological assets
Kazıl Aydoğdu, Binnaz Eylem; Asatekin, Nafia Gül; Restoration in Department of Architecture (2012)
Traditional built-up environment, traditional life and ecological tissue that have been created in time by human beings are ignored on behalf of archeological assets in archeological areas on the rural settlements. However, the coexistence of archeological, architectural, ecological and traditional invariants must be preserved; this coexistence is a product of life style coming from early periods onwards. A unique scientific conservation approach should be developed for this kind of settlements in order to ...
Sosyal kimlik özdeşimi ve iç grup normunun iç grup yanlılığı ile ilişkisi
Çoksan, Sami (null; 2016-10-07)
Sosyal Kimlik Kuramı’na göre, grup üyeleri, sosyal kimliklerini olumlama eğilimindedirler. İç grup yanlılığı yapmak, bu olumlama araçlarından biri olarak görülmektedir. Literatürde gruplarıyla özdeşim düzeyi yüksek kişilerin, diğerlerine göre daha yüksek düzeyde iç grup yanlılığı yaptığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Aberson ve Howanski, 2002; Mertan, 2011). Grup ile özdeşim düzeyinin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisini arttırıp azaltacak değişkenlerden biri grup normudur. Örneğin, grup normunun yanlıl...
Sosyal Politika Söylemi Olarak Kırılgan Dezavantajlı Riskli Gruplar
Elif, Çarıkcı; Hoşgör, Hatice Ayşe; Tılıç, Helga (2016-12-03)
Citation Formats
F. G. CİRHİNLİOĞLU, V. AKTAŞ, and B. Öner Özkan, “Sosyal temsil kuramına genel bir bakış,” Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 163–174, 2006, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95287.