Görme engelli çocuklar için oyuncak tasarımı

2007-07-01

Suggestions

Görme Engelli Okul Öncesi Çağı Çocuklar için Oyuncak Tasarımları Hedefler Süreç ve Sonuç
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2003-01-31)
A New search engine ontology for visually impaired users
Akkaya, Ezgi; Karagöz, Pınar; Betin Can, Aysu; Department of Information Systems (2015)
In today’s world, semantic technology is getting more and more important day by day. After Web 3.0, semantic infrastructure has become a must for internet based systems. In this thesis, we have focused on the semantic basis of search engines. Google, Yahoo, Yandex and Bing are the most popular search engines. All of them have a semantic structure, however the semantics have been developed according to the users who have not any visual impairment. In this study, search engine ontology has been developed acco...
Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması
Yıldırım Yücel, Cihan; Acartürk, Cengiz (2006-02-11)
Günümüzde kurumların ve kişilerin web sayfalarına sahip olması, kendilerini bu web sayfaları ile tanıtmaları, işlerini web sayfaları üzerinden gerçekleştirmeleri sıkça rastladığımız durumlardır. Hatta bir kurumun veya bir kişinin web sayfası edinmesi neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Bu koşullarda, hazırlanan web sayfalarının ziyaret eden herkes tarafından sorunsuzca erişilebilir olması gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Erişilebilirlik, diğer taraftan, engelli kişiler için de büyük önem taşımakta...
Görme engelli öğrenciler için erişilebilir soru tasarımı: grafikli soru örneği
Öden Acar, Arzu; Eryılmaz, Ali (null; 2017-09-14)
Görme engelli öğrenciler YGS ve LYS’de okuyucu talep etmeleri durumunda görsel içeriği olan sorulardan muaf olmaktadırlar. Bu sorulara grafik içeren sorular da dahildir. Sınavlarda matematik, fizik, kimya gibi alan sorularında gören öğrenciler için sorulan çeşitli grafikli sorular bulunmaktadır. Burada akla gelen “öğrenciye bu soruları sunmamaktaki sebep öğrencinin soruları yapamaması mı yoksa grafikli içeriğin hem derste hem de sınavlarda öğrenciye ulaşabileceği şekilde sunulmaması mıdır?” sorusudur. Araşt...
The predictors of life satisfaction of visually impaired turkish adolescents
Aydemir, Deniz; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2009)
Present study investigated the role of gender, age, perceived level of impairment, income, social activity level, and perceived social support from family, friend, and significant other in predicting total, family, friend, self, school, and living environment related life satisfaction of visually impaired Turkish adolescents. Participants were consisted of 138 volunteered visually impaired adolescents resides in Ankara. Age of the participants ranged between 11 and 22 with the mean of 14.38 (SD = 2.17). Dat...
Citation Formats
N. A. G. Z. Börekçi, “Görme engelli çocuklar için oyuncak tasarımı,” Ankara, Turkey, 2007, p. 57, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87642.