Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

2016-12-31
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hükümetlerin benimsediği konut politikaları, ülke genelinde bir konut üretim fazlasının oluşmasına yol açmıştır. Gerekçesi ülkedeki konut üretim açığını kapatmak ve dar gelirlilerin konut sorununu çözmek olarak öne sürülen yeni konut üretim politikalarının gerçekte sadece belirli gelir gruplarının ihtiyaçlarına cevap verebildiği, gelir dağılımında alt sıralarda yer alan hanehalklarının konut sorunlarını çözemediği görülmektedir. Üst ve orta-üst gelir gruplarını hedef alan yeni konut üretimine ek olarak mevcut ve yeni üretilen konutların fiyatlarının artmaya devam etmesi, düşük gelirli hanehalklarının konuta ekonomik erişebilirliğini azaltmıştır. Bu çalışma, 2000 yılı sonrası dönemde konuta ekonomik erişebilirliğin Türkiye’de ülke ve kent ölçeğinde zamansal ve mekânsal olarak nasıl değiştiğinin, konut üretim düzeyindeki değişimlere nasıl tepki verdiğinin ve farklı erişebilirlik ölçüm yöntemlerinin erişebilirlik analizlerine katkısının incelenmesini amaçlamaklamaktadır.

Suggestions

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ...
Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması
Şenol Balaban, Meltem; Uluç, Aynur(2018-12-31)
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. UNESCO Dünya Miras Alanları’nın gerek ulusal ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip olmaları, gerekse Dünya Mirası olarak ilan edilmeleriyle uluslararası ölçekte öneme sahip olmaları, bu alanların özgün değerleriyle birlikte korunmasını ve g...
Mahalle Sakinlerinin Kentsel Dönüşüm Dinamiklerine Yaklaşımının Değerlendirilmesi: 100. Yıl Mahallesi Örneği
Şengül, Hüseyin Tarık; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu araştırma, kentsel dönüşüm süreçlerini ve çevre üzerindeki etkilerini devlet sermaye ilişkisi özelindeki seçici politikalar ve tamamlayıcı rol paylaşımı üzerinden geniş çaplı ve esaslı dönüşümlerin emarelerini takip ederek ele almaktadır. Bu anlamda son dönemdeki müdahaleler de göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın mevcut en eski işçi blokları arasında yer alan konutların da içerisinde yer aldığı 100. Yıl Mahallesi’nin öngörülen dönüşümünün araştırılması önem arz etmektedir. Mahalleye komşu olan Orta D...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini Ve Mekansal Denge Analizi; Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayollarının Rekabeti
Yetişkul Şenbil, Emine(2013-11-30)
1. Hava Ulaşımında Değişim ve Gelişim *1980'lerde ağ endüstrilerinde başlayan teknolojik sebeplerin yanı sıra politik ve ekonomik sebeplerle oluşan değişim ve gelişim, hava ulaşımında da dünyanın farklı bölgeleri için ve yurtiçi/yurtdışı trafiği için farklılık göstererek devam etmektedir. Bu değişim ve gelişim, Türkiye'nin kendi iç pazarında da gözlenmiştir. *Daha önceden servis bulunmayan şehirlere/noktalara düşük maliyetle düşük fiyat sunan hava yolu şirketleri esnek bir strateji uygulayarak sık seferler ...
Citation Formats
Ö. B. Özdemir Sarı, “Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62050.