Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

2018-12-31
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ve yaratıcı sınıf olarak nitelendirilebilecek kişilerin kentle kurdukları ilişkileri anketler aracılığıyla ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Yaratıcı sınıf kategorisindeki çalışanların kentte hangi kullanımlardan yararlandıkları, ulaşım sisteminin ve diğer hizmetlerin etkinliği ve kalitesi hakkındaki düşünceleri ve daha önemlisi kentle ilgili beklentileri ve hayalleri araştırmaya yön verecek konulardır
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62160.