foto-DAG: fotoğraflarla Doğu Anadolu gözlemevi

2020-12-11
Yerli, Sinan Kaan
Erdem, Aytekin
Güney, Yavuz
Nıaeı, Mohammad Shameonı
Özbaldan, Emrah Emin
İkiz, Tuba
Yeşilyaprak, Cahit
Bu çalışmada Doğu Anadolu Gözlemevi'nin yapım sürecini, fotoğraflarla ve kısa anlatımlarla yıllara göre özetleyen bir poster dizisi oluşturmak amaçlanmıştır. 2011 - 2014 yılları arasında yapılan çalışmalar, her sene ayrı bir poster olacak şekilde toplam 4 adet poster hazırlanmıştır.
Citation Formats
S. K. Yerli et al., “foto-DAG: fotoğraflarla Doğu Anadolu gözlemevi,” 2020, vol. 1, p. 415, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/52859/831306.