Psychrometric and thermodynamic analysis and energy balance installation of mine air in O.A.L. Çayırhan coal mine

Download
1990
Altay, Hüseyin Hüsnü

Suggestions

Pseudomonas aeruginosa' dan elastaz izolasyonu ve karakterizasyonu
Türkoğlu, Suna; Kocabıyık, Semra(1995)
Elastaz P.aenlginosa tarafından üretilen birçok hücre dışı hastalık yapıcı faktör arasında patojeniteden en çok sorumlu tutulanıdır. Pseudomonas elastazının ayrıca, bir dipeptit tatlandırıcı olan aspartamın sentezinde de etkin olabileceği bulunmuştur. Çok çeşitli kaynaklardan izole edilen P.aenlginosa suşlannm çoğu elastaz aktivitesine sahiptirler. Bu çalışmada, elastaz üretimi ile enzimin bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir.Deneylerde, 28 P.aenlginosa susu arasında en yüksek elastaz aktivitesine sa...
Cloning and expression ofbenzaldehydelyase from Pseudomonas fluorescens Biovar I in Pichia pastoris
Büyüksungur, Arda; Çalık, Pınar; Department of Biotechnology (2006)
Benzaldehyde lyase (BAL, EC 4.1.2.38) from Pseudomonas fluorescens Biovar I, a thiamine pyrophosphate (ThDP) dependent enzyme, catalyzes the enzymatic kinetic resolution of racemates by C-C bond cleavage and concomitant C-C bond formation. In this study, benzaldehyde lyase gene from Pseudomonas fluorescens Biovar I was cloned into Pichia pastoris, with the aim of the extracellular production of the enzyme. For this purpose, firstly, PCR amplified bal gene was cloned into an integration vector pPICZalphaA. T...
Pseudomonas sp 19S' den bir haloalkan dehalogenaz geninin klonlanması
Aslan, Buğraer; Kocabıyık, Semra(1995)
Bu çalışmada Pseudomonas sp susu 19S'in çeşitli haloalkanoik asitlerin kullanımından sorumlu bir dehalogenaz enziminin geni E.coli'ye klonlanmış ve eksprese edilmiştir. Klonlamada izlenen strateji " Polimeraz Zincir Reaksiyonu" (PCR) kullanılarak, Pseudomonas dehalogenaz genine homolog bir fragmanın spesifik olarak amplifikasyonuna dayanmaktadır. Elde edilen PCR amplikon prob olarak kullanıldığında, Bam HI ile kesilmiş Pseudomonas sp 19S total DNA'sında Southern Blot yöntemi ile dehalogenaz geninin pozisyon...
Phlogopitic Metagabbro within Central Anatolian Ophiolites, Kurançalı (Kırşehir) Area, Turkey
Toksoy Köksal, Fatma (null; 1998-09-04)
Phosphorous analysis of Çatalhöyük sediments
Akyol, Ali Akın; Demirci, Şahinde; Department of Archaeometry (2000)
Citation Formats
H. H. Altay, “Psychrometric and thermodynamic analysis and energy balance installation of mine air in O.A.L. Çayırhan coal mine,” Middle East Technical University, 1990.