”O zaman nasıl hissetmiştin?”: anne baba çocuk üçlüleri arasında duygusal anı konuşmaları

2019-09-21
Bürümlü Kısa, Elif
Şahin Acar, Başak
Bu çalışma, anne-baba ve çocuk üçlülerinin, geçmişte birlikte yaşadıkları, duygusal açıdan olumlu ve olumsuz olarak etkilendikleri olaylar üzerine yaptıkları anı konuşmalarınıincelemektedir. Araştırmanın temel amaçları, a) aile anı konuşmalarında kullanılan duygusal ifadelerin, ailenin hangi üyesi olduğu (anne, baba veya çocuk) ve çocuğun cinsiyetinin etkisiylene ölçüde farklılaşacağını ve b) her bir aile üyesinin anı konuşmaların genel kompozisyonuna özgün katkılarını araştırmaktır. Çalışmaya, 5-6.5 yaş aralığında olan 61 çocuk ile hem anneleri hem de babaları dahil edilmiştir. Çalışmanın sonuçları hem çocuğun cinsiyetinin hem de hangi aile üyesinin konuştuğunun, konuşmalardaki duygusal içeriği anlamlı biçimde farklılaştırdığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak, üçlü aile anı paylaşımı sistemine, annelerin en çok kelime kullanarak miktarca en fazla katkı sağladığı gözlemlenirken; konuşmaları karşılıklı bir etkileşim haline getirerek konuşma sırası açısından en fazla katkı sağlayanların ise çocuklar ve anneler olduğu tespit edilmiştir.
II.Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2019

Suggestions

"Tradition and the female talent": Narrative poetry by women in the Victorian age.
Öz, Fahri; Çalışkan, Sevda; Department of English Literature (2003)
This study analyzes the question of tradition within the narrative poetry written by female poets, and deals with the strategies they employed to mark then- difference as women poets while they struggled to exist and make room for themselves in the canon in the Victorian age. The scope of the study İs confined to long narrative poetry by women in the Victorian age (1830-1901). The works to be studied are the Gondal poems (composed 1836-1848) by Emily Jane Brontö; Aurora Leigh (1859) and "Lady Geraldine's Co...
Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Bu modül, psikolojik danışmanlara, afet sonrası çocuk ve ergenlerin verdiği tepkilere yönelik nasıl stratejiler geliştirebileceklerine dair temel bilgiler sunan uzman videosunu içermektedir.
Okul öncesi dönem hikâye kitaplarındaki oyun algısının incelenmesi
Kılınçcı, Emine; Çetken, Hatice Şebnem (null; 2017-12-15)
Play is an instinctive activity that supports children's multiple developments and improves their communication skills, creativity and imagination by creating an entertaining learning environment for them. Play, which takes place in every aspect of the child's life, is also a frequently used theme in children's literature. When children's literature’s effects on children's creativity, the definition of the world, the meaning of life, the preparation of the future from the spiritual and mental side, the self...
Last-acquired-first-forgotten: Interpretation of turkish relative clauses in typically developing children and adults with broca’s aphasia
Özge, Duygu; Tekman, Hasan Gürkan (2020-06-28)
© 2018 Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.The present study addresses whether adults with Broca’s aphasia who have damage in their Posterior Left Inferior Frontal Gyrus (PLIFG) show similar performance to typically developing children in their processing of complex syntax. We tested comprehension of Turkish relative clauses using a sentence-picture matching task in Broca’s patients and children with typical development (aged: 3;04-4;03). Both groups showed better performance in subject relative clause...
Parenting practices and prosocial behaviors of children and adolescents: the moderating role of temperament
Kıyak, Beril; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020-10-15)
The current study aimed to investigate age differences in prosocial behaviors of Turkish children and adolescents, and to investigate the relationships between parenting practices (parental warmth, inductive reasoning, and psychological control) and prosocial behaviors. In addition, moderating roles of temperamental characteristics (negative affect and sensory processing sensitivity) in these relationships were investigated separately. This study was conducted as part of a nation-wide project funded b...
Citation Formats
E. Bürümlü Kısa and B. Şahin Acar, “”O zaman nasıl hissetmiştin?”: anne baba çocuk üçlüleri arasında duygusal anı konuşmaları,” İzmir, Türkiye, 2019, p. 53, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=2Fpdfproxy3Finstance3DAka7zsxYB88ImgPweYzfUbQ1QyBOfKwSsyVvQqecYOY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMWRlZjg0MTktMjU2NS00OWIwLTk3MWMtOGYzOTQ3Yzc4MjQ3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzFjM2Q0NjYtZDZhYy00YjFlLWFlOGYtYTU3OGRiYjM1OTY4Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTAzLTI2VDEzOjM4OjI0LjcyMFoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjY5NjU5OGVlLTUwNDYtNDQwNi1hM2E3LTg2MTBhOTQ4ODY3NCIsImJpVG9rZW4iOiIyYzJjNTA3Zi1mM2M5LTAyYWUtMzk5My0yYTQxOWM3NGRiMmYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6Ijc2NTRhNTA5LWJlYTQtNGFjMC05ZmI0LTZlMDQ3Y2JkY2JhMSJ926compId3Dcomp-k21tc36i26url3Dhttps3A2F2Fdocs.wixstatic.com2Fugd2F7654a5_57f46f213e654d948d92948c1937daed.pdfpage=1links=trueoriginalFileName=2locale=undefinedallowDownload=trueallowPrinting=true.