Afet sonrası hanehalklarının yer seçim kararları ve kentsel dirençlilik: Değirmendere örneği

2019-06-26
Afetin hemen sonrası acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararları kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerleşimlerde yaşayanların afetin hemen sonrasında yer seçim kararlarını ve beklentilerini irdeleyerek kentsel dirençlilik üzerine bir tartışma yürütmektir. Çalışma, 1999 Depremi’nin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü Değirmendere kenti örneğinde afeti yaşamış hanehalklarını temel almaktadır. Çalışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1999-2000 ders yılı 2. sınıf Planlama Stüdyosu’nda yürütülmüş olan Değirmendere Planlama Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş hanehalkı anketlerinden yararlanılmıştır. Depremin hemen ardından Ekim 1999 tarihinde çadırkent ve yerleşik konut alanlarında yaşayan toplam 490 hanehalkına yönelik gerçekleştirilen anket çalışması stüdyo projelerinin bir parçası olarak saha araştırması yoluyla elde edilmiştir. Anketlerde afete maruz kalmış nüfusun genel demografik niteliklerinin yanı sıra hasar düzeyi, alınan yardım türü ve taşınma istekleri sorgulanmış, yanıtların betimsel istatistikleri çıkarılmıştır; ancak çalışmanın yapıldığı dönemin koşulları göz önüne alındığında afetzedelerin anket sorularının tamamını yanıtlayamadığı görülmektedir. Nüfusun yaklaşık % 10’luk büyüklüğüne ulaşan bir örneklemde uygulanan anket çalışmalarında tespit edilen afet bölgesini afetin hemen sonrasının koşullarında bile terk etmeme isteği, alanın yeniden inşası için en önemli motivasyon olarak görülmelidir. Çalışma ile, afetin yarattığı psikolojik travmalara karşın, afet sonrasında deprem bölgesinde oluşan “aidiyet duygusunun” güçlülüğü kentsel dirençliliğin inşasına katkı koyacak biçimde politikaları şekillendirebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
International Disaster and Resilience Congress - idRc 2019, 26-28 June 2019

Suggestions

Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-12-01)
Bu çalışma ile, afetlerin hemen sonrasında acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararlarının kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerleşimlerde yaşayanların afetin hemen sonrasında yer seçim kararlarını ve beklentilerini irdeleyerek kentsel dirençlilik üzerine bir tartışma yürütmektir. Çalışma, 1999 Depremi’nin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü Değirmendere kenti örneğinde afeti yaşamış hanehalk...
GLOBAL SENSITIVITY ANALYSIS FOR URBAN HEAT ISLAND EFFECT: A CASE STUDY IN A RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD IN ANKARA, TURKEY
Çakır, İsmet Berke; Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla; Department of Architecture (2022-8-31)
The rapid pace of urbanization, coupled with inadequate measures of government policies, has led to detrimental consequences for the built environment, the economics of daily urban life, and the life quality of city dwellers. Urban Heat Islands (UHI) exacerbates resource consumption and environmental footprint and threatens human health and comfort. New design and adaptation strategies are needed for urban settlements not only to lower the energy consumption and environmental impact of the built environment...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Parametric modelling for the mitigation of urban heat island effect: a model proposal
Sakar, Begüm; Çalışkan, Olgu; Urban Design in City and Regional Planning Department (2018)
Morphological characteristics of urban settlements as the outcome of the long-term planning decisions influence microclimatic conditions of our cities and more specifically induces the “Urban Heat Island” (UHI) effect, which generates many undesirable conditions in the living environment. In the very context of global warming that generate intensive UHI in the cities, any change in the thermal balance of the urban environment is associated with the main parameters of urban geometry. This is actually the iss...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
Citation Formats
E. Orhan and H. Ç. Keskinok, “Afet sonrası hanehalklarının yer seçim kararları ve kentsel dirençlilik: Değirmendere örneği,” Eskişehir, Türkiye, 2019, p. 985, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.idrcongress.org/.