Türk İnşaat Sektöründe Kritik Yol Yöntemi (KYY) Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

2000-06-17

Suggestions

Türk İnşaat Şirketlerinde Kurumsal Öğrenme: Mekanizmalar ve Kültürel Engeller
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2004-04-17)
Türk İnşaat Sektöründe Hukuksal Anlaşmazlıkların Oluşumu ve Nitelikleri
Birgönül, Mustafa Talat (null; 2001-11-03)
Türk İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2002-09-27)
Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2007-10-31)
Stratejik grup analizinin amacı, aynı sektörde rekabet eden firmaların stratejik pozisyonlarına göre farklı kümeler oluşturup oluşturmadığının saptanmasıdır. Analiz sonuçları ışığında, kümelerin performansları arasında farklılıklar bulunup bulunmadığı araştırılarak, bir sektörde başarılı olmak için gerekli olan stratejik seçimler ve kümeleri birbirlerinden ayıran temel özellikler irdelenebilmektedir. Stratejik grup analizi için öncelikle şirketleri gruplandırmakta kullanılacak kavramsal modelin tanımlanması...
Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı
Erdil, Erkan(2016-12-31)
Bu çalışma, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine engel olan problemleri, bir başka deyişle yeniliğin önündeki engelleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, zeytin ve zeytinyağı sektörünün işleyişini olumsuz etkileyen yapısal zayıflıklar (aktörler, kurumlar, etkileşim ve altyapı) yenilik sistemi yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “Türk İnşaat Sektöründe Kritik Yol Yöntemi (KYY) Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar,” 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88052.