Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı

2016-12-31
Bu çalışma, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine engel olan problemleri, bir başka deyişle yeniliğin önündeki engelleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, zeytin ve zeytinyağı sektörünün işleyişini olumsuz etkileyen yapısal zayıflıklar (aktörler, kurumlar, etkileşim ve altyapı) yenilik sistemi yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
Citation Formats
E. Erdil, “Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59547.