Kıyı ve deniz mühendisliğinde entellektüel tasarım

2018-11-01
Yüksel, Yalçın
Aslaner, Fatmagül
Gümüşçü, İrem
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Güler, Işıkhan
Ceylan, Cengizhan
Bingöl, Cemal Koray
Öğünç, Pelin
Ergin, Ayşen
Kıyı yerleşimlerinin en değerli hazinesi doğal yapıları ve görsel özellikleridir. Denizlere uyumlu olarak yaşamak için kıyılarda inşa edilen yapıların denizlerimizin ve kıyı alanlarının görsel özelliği olan güzel manzaralarını bozmadan tasarlanması önemlidir. Kıyı ve Deniz Mühendisliğinin tarihsel geçmişinde, kıyı problemlerinin çözümleri için teknik yaklaşımlar ve tasarım yöntemlerinde de değişimler olmaktadır. Önceleri dayanıklı, sağlam ve dengeli kıyı yapıları tasarlanması tercih edilmekte iken, sonraları yapıların performanslarının devamlılığı ön plana alınmıştır. Bunların yanında bölgede yaşayanlar tarafından kıyı yapılarında estetik ve sürdürülebilir kullanım konusunda talepler artmaktadır Ergin, (2018). Bu çalışma kıyı mühendisliğinde yapılan tasarımlarda dikkate alınması gerekli yeni bir kavram olan entelektüel tasarım kavramını değerlendirmekte, yapılacak kıyı yapıları tasarımlarında özellikle kentsel mekânda kalite, estetik ve sürdürebilirlik kavramlarının önemi ve nasıl ele alınacağı tartışılarak öneriler sunulmuştur.
Citation Formats
Y. Yüksel et al., “Kıyı ve deniz mühendisliğinde entellektüel tasarım,” presented at the 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, (1 - 03 Kasım 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88071.