Çevresel Ekolojik Tarih Lensinden Osmanlı Tarihine Yeniden Bakmak

2012-07-01

Suggestions

Çevresel Bağlantılar: Tarihi Yeniden Düşünmek
Dursun, Selçuk (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019-03-01)
The effect of ecotoxicants on the aquatic food web and prey-predator relationships
Akkaş, Sara Banu; Severcan, Feride; Department of Biology (2009)
There is considerable need for higher-tier aquatic risk assessment and information on toxicant-induced molecular alterations in lower aquatic invertebrates. Thus the current study’s priorities were two-fold: a novel approach utilizing higher-tier ecotoxicity bioassay-guided ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared) spectroscopy to better understand the impact of the presence of fish predation pressure – mimicked by predator-exuded info-chemicals – on cypermethrin or salinity toxicit...
Çevresel Faktörlerde Yakınsama : Türkiye Ab Uygulaması.
Aşık, Serap(2011-12-31)
Bu projede Türkiye ile AB ülkeleri arasında üç çevresel gösterge açısından yakınsama olup olmadığı stokastik yakınsama yöntemi ile araştırılacaktır. Çalışmanın Türkiye'nin de dahil olduğu AB üyesi, AB'ye aday ve başvuru aşamasındaki 36 ülkeyi ve verilerin elverdiği ölçüde 1960-2010 dönemini kapsaması öngörülmektedir. Çalışmada kullanılacak üç gösterge; kişi başına CO2 emisyonu, enerji yoğunluğu (enerji kullanımı/GSYH) ve kişi başına ekolojik iz'dir. Çalışma bu üç çevresel göstergeyi kullanarak AB üyesi ve a...
Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi
Salihoğlu, İlkay; Salihoğlu, Kutlay Keço; Gökçekuş, Hüseyin; Solomon, Sarah; Tıppet, Roger; Brodrıck, Annette; Godley, Brenden; Çelik, Ali Mehmet(1997)
KKTC'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama mevsimi 1995 yılında, 24 Mayıs tarihinden 19 Ağustos'a kadar devam etmiştir. Bu sürede 2719 kaplumbağanın karaya çıkışı kaydedilmiş ve bunun sonucunda 876 adet yuva oluşmuştur. 358 Tanesi Chelonia mydas'a. (Yeşil Kaplumbağalara), 518 tanesi Caretta caretta'lara (Sini Kaplumbağalarına) ait olan bu yuvalardan 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yavrulayan dişilerin populasyonun 120 Yeşil Kaplumbağa ve 173 Sini kaplumbağası olduğu hesaplanmıştır. S...
Semantic classification and retrieval system for environmental sounds
Okuyucu, Çiğdem; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Department of Computer Engineering (2012)
The growth of multimedia content in recent years motivated the research on audio classification and content retrieval area. In this thesis, a general environmental audio classification and retrieval approach is proposed in which higher level semantic classes (outdoor, nature, meeting and violence) are obtained from lower level acoustic classes (emergency alarm, car horn, gun-shot, explosion, automobile, motorcycle, helicopter, wind, water, rain, applause, crowd and laughter). In order to classify an audio s...
Citation Formats
S. Dursun, “Çevresel Ekolojik Tarih Lensinden Osmanlı Tarihine Yeniden Bakmak,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl.