Hide/Show Apps

Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi

Download
1997
Salihoğlu, İlkay
Salihoğlu, Kutlay Keço
Gökçekuş, Hüseyin
Solomon, Sarah
Tıppet, Roger
Brodrıck, Annette
Godley, Brenden
Çelik, Ali Mehmet
KKTC'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama mevsimi 1995 yılında, 24 Mayıs tarihinden 19 Ağustos'a kadar devam etmiştir. Bu sürede 2719 kaplumbağanın karaya çıkışı kaydedilmiş ve bunun sonucunda 876 adet yuva oluşmuştur. 358 Tanesi Chelonia mydas'a. (Yeşil Kaplumbağalara), 518 tanesi Caretta caretta'lara (Sini Kaplumbağalarına) ait olan bu yuvalardan 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yavrulayan dişilerin populasyonun 120 Yeşil Kaplumbağa ve 173 Sini kaplumbağası olduğu hesaplanmıştır. Son tahminlere göre Akdeniz'de yılda 300-400 dişi Yeşil Deniz Kaplumbağası ve 2000 dişi Sini Kaplumbağası yumurtlamaktayken, burada sunulan sonuçlar, tüm Akdenizde'ki 1/4 ile 1/3 kadar Yeşil Kaplumbağanın ve 1/10 kadar Sini kaplumbağasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yumurtladığını göstermiştir. KKTC'in en önemli yumurtlama alanı olan Alagadi plajında 159 yuvaya yumurta bırakılmış (95 C.caretta ve 64 C. mydas) ve bunlardan %70'sinde yavru çıkışı gözlenmiştir (50 C. caretta ve 60 C. mydas). Tüm KKTC'de yumurta bırakılan yuvalardan 422 (%48) tanesinden yavru çıkmış (179 Chelonia mydas, 200 Caretta caretta ve 43 türü belirlenemeyen yuva) ve 411 (%47) tanesi yenmiştir (prédation). Ancak 411e, yenmelere rağmen yavru çıkışı da gerçekleşen yuvaları da içermektedir. Bu durum dikkate alındığında, yuvalardan %39'undan yenmeden yavru çıkmış, %38'i tamamiyle yenmiş, %9'u hem yenmiş hemde yavru çıkışı olmuştur. Müteakkip yumurtlama arası periodu ortalama olarak C. mydas için 12.65 gün C.caretta için 13 gün, kuluçka dönemi 51.1 gün (C. mydas) ve 47.39 gün (C. caretta) olarak bulunurken bir defada bırakılan yumurta sayısı ortalama olarak C. mydas için 112.25 yumurta, C.caretta için 70.48 yumurta ve yumurtaların açılına oranı ise sırası ile 84.38% ve 72.a 25% olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, C. mydas in C. caretta dan daha verimli üreyebildiğinin belirlenmesidir. Populasyon dinamiği çalışmalarında ve korumaya ilişkin kararlarda, bu sonuç dikkate alınmalıdır