Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi

Download
1997
Salihoğlu, İlkay
Salihoğlu, Kutlay Keço
Gökçekuş, Hüseyin
Solomon, Sarah
Tıppet, Roger
Brodrıck, Annette
Godley, Brenden
Çelik, Ali Mehmet
KKTC'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama mevsimi 1995 yılında, 24 Mayıs tarihinden 19 Ağustos'a kadar devam etmiştir. Bu sürede 2719 kaplumbağanın karaya çıkışı kaydedilmiş ve bunun sonucunda 876 adet yuva oluşmuştur. 358 Tanesi Chelonia mydas'a. (Yeşil Kaplumbağalara), 518 tanesi Caretta caretta'lara (Sini Kaplumbağalarına) ait olan bu yuvalardan 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yavrulayan dişilerin populasyonun 120 Yeşil Kaplumbağa ve 173 Sini kaplumbağası olduğu hesaplanmıştır. Son tahminlere göre Akdeniz'de yılda 300-400 dişi Yeşil Deniz Kaplumbağası ve 2000 dişi Sini Kaplumbağası yumurtlamaktayken, burada sunulan sonuçlar, tüm Akdenizde'ki 1/4 ile 1/3 kadar Yeşil Kaplumbağanın ve 1/10 kadar Sini kaplumbağasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yumurtladığını göstermiştir. KKTC'in en önemli yumurtlama alanı olan Alagadi plajında 159 yuvaya yumurta bırakılmış (95 C.caretta ve 64 C. mydas) ve bunlardan %70'sinde yavru çıkışı gözlenmiştir (50 C. caretta ve 60 C. mydas). Tüm KKTC'de yumurta bırakılan yuvalardan 422 (%48) tanesinden yavru çıkmış (179 Chelonia mydas, 200 Caretta caretta ve 43 türü belirlenemeyen yuva) ve 411 (%47) tanesi yenmiştir (prédation). Ancak 411e, yenmelere rağmen yavru çıkışı da gerçekleşen yuvaları da içermektedir. Bu durum dikkate alındığında, yuvalardan %39'undan yenmeden yavru çıkmış, %38'i tamamiyle yenmiş, %9'u hem yenmiş hemde yavru çıkışı olmuştur. Müteakkip yumurtlama arası periodu ortalama olarak C. mydas için 12.65 gün C.caretta için 13 gün, kuluçka dönemi 51.1 gün (C. mydas) ve 47.39 gün (C. caretta) olarak bulunurken bir defada bırakılan yumurta sayısı ortalama olarak C. mydas için 112.25 yumurta, C.caretta için 70.48 yumurta ve yumurtaların açılına oranı ise sırası ile 84.38% ve 72.a 25% olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, C. mydas in C. caretta dan daha verimli üreyebildiğinin belirlenmesidir. Populasyon dinamiği çalışmalarında ve korumaya ilişkin kararlarda, bu sonuç dikkate alınmalıdır

Suggestions

Karadeniz' de yaşayan Mnemiopsis' in solunum yoluyla harcadığı enerji miktarının belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan(1996)
Bu çalışmada Karadeniz'e 1980'li yılların sonunda Atlantikten kazara taşınan ktenofor Mnemiopsism oksijen tüketimi değişik sıcaklıklarda tesbit edildi. Oksijen tüketiminin Mnemiopsis'in vücut hacmi ile orantılı olarak arttığı gözlendi. Mnemiopsis'te kuru ağırlık (mg) ile oksijen tüketimi (R; $\mu$ l birey^{-1} saat^{-1}$ ) arasındaki ilişki 20 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, ve 8 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, denklemleri ile tanımlandı. Karadeniz'de Mnemiopsis'in boy dağılımı...
Karadeniz'de ağır metal kirliliği
Ünsal, Mustafa; Çağatay, Namık; Bekiroğlu, Yılmaz; Kıratlı, Nur; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Sarı, Erol(1998)
Bu rapor, Türkiyenin doğu ve bat Karadeniz kıyılarında cıva, bakır, kurşun, kadmiyum ve çinkonun karasal kaynaklarım belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Bunun için doğu Karadeniz'de 6 kaynak ve 4 referans istasyonundan Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında alınan midye ve sediman örneklerinde, batı Karadeniz'de 2 karnak ve 2 referans istasyonundan Aralık ayında alınan sediman ve deniz suyu örneklerinde adı geçen bu metaller ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doğu Karadeniz'de...
Kuzeydoğu Akdeniz'deki ekonomik önemi olan bazı balıklarda ağır metal miktarları
Yemenicioğlu, Semal(1999)
Çevreye atılan ağır metallerin miktarları endüstrileşmenin başlamasıyla birlikte her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu metallerin bazıları (civa ve kadmiyum gibi) düşük dozlarda dahi canlılar üzerinde toksik etkiler yapmaktadır. Toksik metallerin organik bileşikleri anorganik tuzlarına oranla daha toksiktirler. Proje kapsamında özet kısmında adı geçen balık türlerinin yenilebilir kısımlarda ağır metal (Hg1 Pb, Zn1 Cd1 Ni1 Cr1 Cu1 Fe1 Mn) derişimleri ölçülmüştür. Bu metaller arasında civanın canlıların ...
Orta ve Doğu Karadeniz'de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Beşiktepe, Şengül Akdoğan; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1995)
Bu raporda, Orta ve Doğu Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi çerçevesinde 14 kaynak ve 4 referans istasyonundan alınan Toplam Askı Yük, Sediman, Midye ve Makroalgier Örneklerinde Cıva, Bakır ve Kurşun analizleri yapılarak bu metallerin karasal kaynaklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca konsantrasyonların yer ve zamana göre değişimi incelenmiştir. En yüksek cıva konsantrasyonu, Hopa yöresinde, ayrıca dere, nehir ve atık suların bulunduğu yerden alınan örnek...
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme
Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria; Örek, Hasan; Karahan, Arzu(2018)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 metre olan istasyonda altı farklı derinliktenbir yıl boyunca aylık periyotlarda deniz suyu örneklemesi yapılmıstır. Bu örneklerde yeni nesildizileme yönteminin kullanıldıgı amplikon dizilemesi (metagenomik) analizleri yapılarakbiyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteri türleri...
Citation Formats
İ. Salihoğlu et al., “Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRM09Uaz0.