Çevresel Bağlantılar: Tarihi Yeniden Düşünmek

2019-03-01

Suggestions

Çevresel Faktörlerde Yakınsama : Türkiye Ab Uygulaması.
Aşık, Serap(2011-12-31)
Bu projede Türkiye ile AB ülkeleri arasında üç çevresel gösterge açısından yakınsama olup olmadığı stokastik yakınsama yöntemi ile araştırılacaktır. Çalışmanın Türkiye'nin de dahil olduğu AB üyesi, AB'ye aday ve başvuru aşamasındaki 36 ülkeyi ve verilerin elverdiği ölçüde 1960-2010 dönemini kapsaması öngörülmektedir. Çalışmada kullanılacak üç gösterge; kişi başına CO2 emisyonu, enerji yoğunluğu (enerji kullanımı/GSYH) ve kişi başına ekolojik iz'dir. Çalışma bu üç çevresel göstergeyi kullanarak AB üyesi ve a...
Çevresel Ekolojik Tarih Lensinden Osmanlı Tarihine Yeniden Bakmak
Dursun, Selçuk (null; 2012-07-01)
Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi
Salihoğlu, İlkay; Salihoğlu, Kutlay Keço; Gökçekuş, Hüseyin; Solomon, Sarah; Tıppet, Roger; Brodrıck, Annette; Godley, Brenden; Çelik, Ali Mehmet(1997)
KKTC'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama mevsimi 1995 yılında, 24 Mayıs tarihinden 19 Ağustos'a kadar devam etmiştir. Bu sürede 2719 kaplumbağanın karaya çıkışı kaydedilmiş ve bunun sonucunda 876 adet yuva oluşmuştur. 358 Tanesi Chelonia mydas'a. (Yeşil Kaplumbağalara), 518 tanesi Caretta caretta'lara (Sini Kaplumbağalarına) ait olan bu yuvalardan 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde yavrulayan dişilerin populasyonun 120 Yeşil Kaplumbağa ve 173 Sini kaplumbağası olduğu hesaplanmıştır. S...
Axisymmetric finite cylinder with rigid ends and a circumferential edge crack
Durucan, Ayşe Ruşen; Geçit, M. Ruşen; Department of Engineering Sciences (2010)
An axisymmetric finite cylinder with rigid ends and a circumferential edge crack is considered in this study. The finite cylinder is under the action of uniformly distributed loads at two rigid ends. Material of the finite cylinder is assumed to be linearly elastic and isotropic. This finite cylinder problem is solved by considering an infinite cylinder containing an internal ring-shaped crack located at z=0 plane and two penny-shaped rigid inclusions located at z=±L planes. General expressions of the infin...
Semantic classification and retrieval system for environmental sounds
Okuyucu, Çiğdem; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Department of Computer Engineering (2012)
The growth of multimedia content in recent years motivated the research on audio classification and content retrieval area. In this thesis, a general environmental audio classification and retrieval approach is proposed in which higher level semantic classes (outdoor, nature, meeting and violence) are obtained from lower level acoustic classes (emergency alarm, car horn, gun-shot, explosion, automobile, motorcycle, helicopter, wind, water, rain, applause, crowd and laughter). In order to classify an audio s...
Citation Formats
S. Dursun, Çevresel Bağlantılar: Tarihi Yeniden Düşünmek. 2019.