"Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda araştırma ve arkeolojik çalışmalar 2015-2017”

2019-07-01
Kanunî Sultan Süleyman 1566’da, Macaristan’a düzenlediği son seferi sırasında, Zigetvar Kalesi’nin fethinden bir gün önce otağında vefat etmiş, bedeni tahnit edilerek otağının içindeki tahtının altında geçici olarak toprağa verilmiş, tahnit sırasında çıkarılan iç organları da gömülmüştü. Gömü yeri üzerine, önce bir türbe daha sonra ise Vezîr-i âzam Sokullu Mehmet Paşa tarafından bir cami ve bir de tekke inşa edilerek bir makam-külliyesi meydana getirildi. Külliye alanı, ahşap savunma duvarlarıyla korunan bir kale (palanka) içindeydi. Zamanla ziyaretgâha dönüşen Türbe-Palankası etrafında bir yerleşim oluştuğu özgün kaynaklardan bilinmektedir. Bu yerleşim, Zigetvar ve çevresinin 1689’da Habsburglara terk edilmesini izleyen süreçte tahribata uğrayarak tümüyle yok olmuş, yapıların ortadan kalkmasıyla beraber bağ ve bahçelik bir alan haline gelmiş, yeri zamanla unutulmuştur. 2012 yılında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Zigetvar Belediyesi arasında iki ülkenin ortak tarihini korumak hedefiyle bir protokol imzalandı. Buna ilaveten Zigetvar Seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü türbesini bulmak ve yeniden inşa etmek üzere karşılıklı bir Araştırma Destek Antlaşması da imzalanmıştır. Bu kapsamda, 2013 yılında, Pécs Üniversitesi tarafından farklı uzmanlık alanlarını içeren bir ekibin oluşturduğu Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi’ni bulmak hedefli yeni bir araştırma projesi hayata geçirilmiştir. Projenin ilk aşamasında, özgün yazılı kaynaklar ile görsel malzemelerin değerlendirilmesi, tarihi haritaların analizi, Zigetvar ve çevresindeki arazinin jeoinformasyon teknikleri (GIS) ile modellenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen verilerin Zigetvar’ın kuzeydoğusunda Üzüm Tepesi olarak bilinen bir alanı işaret etmesi üzerine saha çalışmalarına geçilmiştir. Yüzey araştırmaları, sondajlar, lazer (LIPAR) ve jeofizik taramaların (GPR) araştırma bulgularını desteklemesi ve arazide türbe, cami ve tekkenin temel kalıntılarının belirlenmesi sonucunda, alanda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ODTÜ’den Türk ve Pécs Üniversitesi’nden Macar ekiplerinin ortak çalıştığı arkeolojik kazılar yürütülmüştür.
Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (26 - 27 Ekim 2017),

Suggestions

Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Repair Phases of Suleymaniye Complex in Damascus
Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which was designed according to the basic principles of the Ottoman classical period architecture, and built between 1554 and 1559. Many research has been carried out on the historical and architectural features of the complex, which is composed of the mosque that is also known as the “Takiyah Sü...
Cross-section of stock returns on the İstanbul Stock Exchange
Kayaçetin, Nuri Volkan; Güner, Zehra Nuray; Department of Business Administration (2003)
The aim of this master thesis is to examine the explanatory power of some popular company-specific factors for the cross-section of average stock returns in the Istanbul Stock Exchange (ISE) for a period from 1992 to 2001. Factors tested in this thesis are firm size (MVE), book-to-market value of equity (BMR), debt-to-equity ratio (DER), sales-to-price ratio (SPR), gross profit-price ratio (GPPR) and dividend yield (DY).
Radial and nonradial oscillations in stars with gravitational potential perturbation
Özel, Nesibe; Civelek, Fevziye Rikkat; Department of Physics (2003)
In this study, the linear adiabatic radial and nonradial oscillations of evolutionary stellar model with 1.80M©, representing the star VI 162 Ori, has been investigated. The already working oscillation program with Cowling approximation, which ig nores the Eulerian perturbation in gravitational potential, has been modified to carry out the radial and nonradial linear adiabatic perturbations of stellar mod els using the Eulerian perturbation in gravitational potential. The new set of equations were solved wi...
Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları
Şahin Güçhan, Neriman; Ünay, Ali İhsan; Böke, Hasan; Gökçe, Fuat (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005)
Anadolu’daki zengin anıtsal mimarlık eserleri arasında özel bir konuma sahip olan Diyarbakır Surları, özellikle 1990’lardan sonra farklı ilgi gruplarının çabaları ile gündeme gelmiş ve korunmaları için değişik düzlemlerde çalışmalar yapılmış, görüşler geliştirilmiştir. Nitelik itibariyle belgeleme, çevre düzenlemesi, kısmi restorasyon uygulamaları, sağlamlaştırma gibi farklı ölçek ve kapsamlarda gerçekleştirilen bu çalışmaların, gelecekte hazırlanacak bir master plan çerçevesinde, kapsamlı olarak ele alınma...
Citation Formats
A. U. Peker, ““Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda araştırma ve arkeolojik çalışmalar 2015-2017”,” Antalya, Türkiye, 2019, p. 93, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/49183.