Spelling errors in writings of upper intermediate foreign learners of english: theory and a quantitative analysis

2001-07-01
Bu çalışma Türk öğrencilerin yaptığı İngilizce yazım hatalarından oluşan bir bütüncenin niceliksel bir analizini yapmaktadır. Çalışma, anadili İngilizce olanların yaptığı yazım hatalarına dayalı bir analizin ortaya koyduğu sorunlar ve bu çalışma ile daha önceki bir çalışmanın bulgularının kuramsal önemi üzerine odaklaşmaktadır. Çalışmada, yazım hatalarına ilişkin kuramsal bir arka plan incelemesini, İngilizceleri orta-üst düzeydeki öğrencilerin yaptığı yazım hatalarının niceliksel bir analizi izlemektedir. Elde edilen sonuçlar, yazımın sesbilimden bağımsızlık derecesi, sözcük uzunluğuna duyarlılık ve sözcük içindeki parçaların göreli algılanabilirliği ile ilgili konular başta olmak üzere, bilişsel ve algılama süreçlerinde anadili İngilizce olanlar ile anadili Türkçe olanların İngilizce yazım üretiminde ortak yanları olduğunu göstermektedir.
Citation Formats
M. J. M. Sönmez, “Spelling errors in writings of upper intermediate foreign learners of english: theory and a quantitative analysis,” pp. 71–76, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88393.