Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi

2020-11-09

Suggestions

Sinir sisteminde akrilamitle etkinliği değişen genlerin ilişkili gen kümelerinin araştırılması
Kaçar, Sedat; Eroğlu, Seçkin; Şahintürk, Varol (2017-12-01)
Sinir ağlarının süreksiz dinamik sistemler metodu ile niteliksel analizi
Akhmet, Marat(2015-12-31)
Çalışmamızın ana konusu “Cohen-Grossberg”, “BAM”, “Shunting İnhibitory” gibi farklı sinir ağlarının analizi olacaktır. Sinir Ağları, görüntü işleme, örüntü sınıflandırılması, çağrısımsal hafıza gibi birçok alandaki geniş uygulama alanlarına bağlı olarak önemli bir role sahiptir. Son yıllarda sinirsel ağlarda, sürekli aktivasyonların yanında, süreksiz ve singular aktivasyonlar da kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum sinirsel ağların uygulama bulduğu alanların daha da gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu olgu...
Sinir Sisteminde Akrilamitle Etkinliği Değişen Genlerin İlşkili Gen Kümelerinin Araştırılması
Kaçar, Sedat; Eroğlu, Seçkin; Şahintürk, Varol (null; 2017-12-03)
Sinir Ağlarının Kompleks Dinamiği
Akhmet, Marat(2008-12-31)
Web based ionospheric forecasting using neural network and neurofuzzy models
özkök, Yusuf İbrahim; Tulunay, Ersin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2005)
This study presents the implementation of Middle East Technical University Neural Network (METU-NN) models for the ionospheric forecasting together with worldwide usage capability of the Internet. Furthermore, an attempt is made to include expert information in the Neural Network (NN) model in the form of neurofuzzy network (NFN). Middle East Technical University Neurofuzzy Network (METU-NFN) modeling approach is developed which is the first attempt of using a neurofuzzy model in the ionospheric forecasting...
Citation Formats
C. S. Aşkun, “Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi,” 2020, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88700.