Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi

2020-11-09

Suggestions

Longitudinal data analysis with statistical and machine learning methods in neuroscience
Çakar, Serenay; Gökalp Yavuz, Fulya; Department of Statistics (2022-8)
Exploration of brain activity under different conditions has been subject to many neuroscience studies. The recent developments in cognitive studies provide the opportunity to work on neural correlates of specific cognitive processes such as working memory, decision making, response inhibition, perception, and sensation. Brain response studies constitute multidimensional, multilevel or nested data sets formed by different parts of the brain of individuals. Hence, it is of significant importance to implement...
Sinir sisteminde akrilamitle etkinliği değişen genlerin ilişkili gen kümelerinin araştırılması
Kaçar, Sedat; Eroğlu, Seçkin; Şahintürk, Varol (2017-12-01)
Sinir ağlarının süreksiz dinamik sistemler metodu ile niteliksel analizi
Akhmet, Marat(2015-12-31)
Çalışmamızın ana konusu “Cohen-Grossberg”, “BAM”, “Shunting İnhibitory” gibi farklı sinir ağlarının analizi olacaktır. Sinir Ağları, görüntü işleme, örüntü sınıflandırılması, çağrısımsal hafıza gibi birçok alandaki geniş uygulama alanlarına bağlı olarak önemli bir role sahiptir. Son yıllarda sinirsel ağlarda, sürekli aktivasyonların yanında, süreksiz ve singular aktivasyonlar da kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum sinirsel ağların uygulama bulduğu alanların daha da gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu olgu...
Sinir Sisteminde Akrilamitle Etkinliği Değişen Genlerin İlşkili Gen Kümelerinin Araştırılması
Kaçar, Sedat; Eroğlu, Seçkin; Şahintürk, Varol (null; 2017-12-03)
Sinir Ağlarının Kompleks Dinamiği
Akhmet, Marat(2008-12-31)
Citation Formats
C. S. Aşkun, “Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi,” 2020, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88700.