Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması

2017-12-25
Karabaş, Tolga
Kırca, Ömer
Meral, Fatma Sedef
Aydın, Süleyman Mert
Özdemir, Rüstem Ozan
Nartok, Yusuf Mahir
Karaaslan, Mert
Citation Formats
T. Karabaş et al., “Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89086.