Sıcaklık Alan Teorisi İle Çok Katmanlı Optik İnce Film Kaplamaları Üzerindeki Sıcaklık Dağılımının Elde Edilmesi ve İyileştirilmesi

2013-09-09
Ocak, Mustafa
Sert, Cüneyt
Okutucu Özyurt, Tuba
Citation Formats
M. Ocak, C. Sert, and T. Okutucu Özyurt, “Sıcaklık Alan Teorisi İle Çok Katmanlı Optik İnce Film Kaplamaları Üzerindeki Sıcaklık Dağılımının Elde Edilmesi ve İyileştirilmesi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89093.