Yazılım Sektöründe Efor Verisi Toplamanın Zorlukları ve Yaygınlığı

2011-9
Özkaya Eren, Ayşegül
Ungan, Erdir
Demirörs, Onur
Yazılım projelerinde efor verisi, proje yönetimi sürecinde büyük öneme sahiptir. Bu veri, proje planlama için gerekli efor kestirimlerinin yapılması, karşılaştırma çalışmaları için gerekli veri kümelerinin oluşturulması ve proje takip ve denetim alanlarında ana girdilerden birini oluşturmaktadır. Ancak bu efor verisi, kurumlarda sağlıklı olarak toplanamamaktadır. Bu makalede, yazılım sektöründe efor verisi oluşturmanın zorlukları ve yaygınlığı tartışılmaktadır. Bu kapsamda bir pilot çalışma yapılarak sorunlar saptanmış ve bir anket çalışması yapılarak elde edilen sorunların sektördeki varlığı sorgulanmıştır. Makalede, pilot çalışma ve anket değerlendirmesinden elde edilen veriler, bulgular ve olası problem çözümleri sunulmaktadır.
Citation Formats
A. Özkaya Eren, E. Ungan, and O. Demirörs, “Yazılım Sektöründe Efor Verisi Toplamanın Zorlukları ve Yaygınlığı,” presented at the 5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU UYMS’11, Ankara, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uyms.comu.edu.tr/foto/dosya_156a4ccfa273d6.pdf.