Yazılım Sektöründe Efor Verisi Toplamanın Zorlukları ve Yaygınlığı

2011-9
Özkaya Eren, Ayşegül
Demirörs, Onur
Yazılım projelerinde efor verisi, proje yönetimi sürecinde büyük öneme sahiptir. Bu veri, proje planlama için gerekli efor kestirimlerinin yapılması, karşılaştırma çalışmaları için gerekli veri kümelerinin oluşturulması ve proje takip ve denetim alanlarında ana girdilerden birini oluşturmaktadır. Ancak bu efor verisi, kurumlarda sağlıklı olarak toplanamamaktadır. Bu makalede, yazılım sektöründe efor verisi oluşturmanın zorlukları ve yaygınlığı tartışılmaktadır. Bu kapsamda bir pilot çalışma yapılarak sorunlar saptanmış ve bir anket çalışması yapılarak elde edilen sorunların sektördeki varlığı sorgulanmıştır. Makalede, pilot çalışma ve anket değerlendirmesinden elde edilen veriler, bulgular ve olası problem çözümleri sunulmaktadır.
5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU UYMS’11

Suggestions

Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
A simulation study of scheduling algorithms for packet switching networks
Babur, Özgür; Baykal, Buyurman; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
A scheduling algorithm has the primary role in implementing the quality of service guaranteed to each flow by managing buffer space and selecting which packet to send next with a fair share of network. In this thesis, some scheduling algorithms for packet switching networks are studied. For evaluating their delay, jitter and throughput performances, a discrete event simulator has been developed. It has been seen that fair scheduling provides, fair allocation of bandwidth, lower delay for sources using less ...
Statistical inference based load balanced routing in software defined networks
Kaya, Semih; Koçyiğit, Altan; Department of Information Systems (2020-10-14)
Networks have been the main method of transferring data for more than forty years. The traffic volumes and sizes of networks have increased considerably in the last two decades. The traditional methods used in the networks to transfer data become inefficient due to this growth. Therefore, network planning and smart delivery methods have gained importance. Accordingly, traffic engineering methods are deployed to meet the faster and more efficient delivery requirements. These methods have been proven ben...
Yapım sektörü’nde performans ölçümü için kavramsal bir model
Işık, Zeynep; Arditi, David; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2010-10-01)
Geleneksel performans yönetimi ilkeleri ve ölçümleme teknikleri, şirketleri geçmişe dönük olarak değerlendirmekte iken, bu konudaki yeni yaklaşımlar çağdaş şirket ve proje performansı ölçümlemesinin şirket adına yeni stratejiler ve hedefler belirlemede sistematik bir katkısı olacağı yönündedir. Bu bağlamda; yeni nesil performans değerlendirmesi ve yönetimi, şirketler için stratejik yönetimin başlıca unsurlarından biri, karar destek sistemlerinin bir önkoşulu olarak değerlendirilmelidir. Bu araştırmada, inşa...
Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Citation Formats
A. Özkaya Eren and O. Demirörs, “Yazılım Sektöründe Efor Verisi Toplamanın Zorlukları ve Yaygınlığı,” presented at the 5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU UYMS’11, Ankara, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uyms.comu.edu.tr/foto/dosya_156a4ccfa273d6.pdf.