Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası

2021-05-15
30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Kongresi

Suggestions

Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-05-01)
Türkiye ve Dünyada Uygur Diasporası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2020-08-01)
Turkish Historical Society and Turkish Nation Building (1931-1938)
İmamoğlu, Uğur Cenk Deniz; Turan, Ömer; Department of History (2023-2)
Nation building and the role of history in this process constitute an academic subject. In Turkey in 1930’s, the concept of nation building was seen through historiography, too. In this study, which will be prepared to follow this process more closely, first of all, nation and nation building will be examined conceptually. Subsequently, examples of nationalist historiography and historical institutions will be discussed on the basis of Europe. Afterwards, a picture will be presented on the development of na...
Türkiye Faunası Veritabanı
Kence, Aykut; Meriç, Nurettin; Yıldırım, Erol; Kefelioğlu, Haluk; Kasparek, Max; Kurtonur, Cengiz; Özkan, Beytullah; Ergen, Zeki; Tezcan, Sedar; Önder, Feyzi; Bilgin, Cemal Can; Kocataş, Ahmet; Kuru, Mustafa; Mater, Savaş; Güren, Dinçer; Kılıç, Yavuz; Albayrak, İrfan; Aktaç, Nihat; Bayram, Abdullah; Kaya, Murat; Karsavuran, Yusuf; Baran, İbrahim; Özbek, Hikmet; Özkan, Muhlis(2000)
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Citation Formats
I. Kuşçu Bonnenfant, “Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası,” presented at the 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90142.