Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri

2020-12-01

Suggestions

Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
Yılmaz, Sibel (null; 2019-09-18)
Cahit (Saffet) Irgat (1915 – 1971), who was one of the poets of 1940 Socialist Realist Poetry Group,published his first poems with the signature of Cahit Saffet in the magazine Varlık in 1935. After writing those romantic poems under the influence of the "syllabist" movement, he adopted thesocialist- realism trend and changed his style. Although he was influenced by the two dominantmovements of Turkish poetry in the 1940s, Garip and Socialist - Realism, he eventually found hisown voice. Contrary to other s...
Ülke Riski, Sermaye Maliyeti ve Uluslararası Varlık Yönetimi
Küçükkaya, Halit Engin; Uzunkaya, Mehmet(2013-12-31)
This study aims at testing the presence of a long-run relation between disaggregated country risk ratings and country stock market index movements for a large number of developing and developed countries. In other words, we hypothesize that since country risk ratings reflect financial, economic and political fundamentals of a country, from which stock prices are known to be affected, disaggregated country risk ratings can act as long-run state variables for predicting country stock market movements and ther...
Öfke Kontrol Sorununun Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapisi: Bir Olgu Sunumu
Aydın, Şule; Arcan, Kuntay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Öfke bilişsel, duygusal ve fizyolojik bileşenlerden oluşan yaşantısal bir durumdur. Öfkenin işlevsel olmayan yollarla ifade edilmesi mesleki, sosyal, fiziksel ve yasal sorunların yaşanmasına neden olabilir. Öfkeyle ilgili zorlukların yaygınlığı ve yıkıcı sonuçları, bu zorlukların tedavisini önemli hale getirmektedir. Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT), öfke kontrolünde yaygın olarak kullanılan etkili bir yaklaşımdır. Bu olgu sunumunda, öfke kontrol sorunu yaşayan 37 yaşında bir kadın danışanın, BDT yaklaşı...
An Assessment of the policy shifts of the Turkish Central Banking since 2001
Şenyarar Bayrak, İpek; Cömert, Hasan; Department of Economics (2013)
The understanding of central banking has evolved several times in the history. Different economic and political conditions shaped the structure of monetary policy and the stance of central banks. The Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) also has experienced several reactionary policy shifts throughout its history. Nowadays, majority of central banks have started to follow financial stability programs after the Global Financial Crisis of 2008-09. The CBRT was one of the followers of financial stability ...
Ülkemiz sığ göllerinin ekoloji yapılarında iklim ve ötrofikasyon etkileri: zaman yerine mekan yaklaşımı.
Beklioğlu, Meryem; Tavşanoğlu, Ülkü Nihan; Bucak, tuba; Jeppesen, Erik; Özkan, Korhan (2014-04-14)
Citation Formats
S. Yılmaz, “Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri,” RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp. 331–340, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2020-21--december.html.