Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50

Download
2000-09-01

Suggestions

Nationalism and religion in the textbooks of the early republican period in Turkey
Babahan, Ali; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2014)
This study focuses on a detailed analysis of the relationship between nationalism and religion (Islam) in textbooks taught in Turkish education system between 1924 and 1950. It can be regarded as a re-assessment of general assumptions in the literature presuming the dominance of an authoritative secular nationalism in the textbooks of the whole early republican period. In this respect, the textbooks used at primary, middle and high school levels as part of the history, citizenship, sociology, and religion c...
A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography in Turkey Today
Kılıç Yıldız, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yeni kurulan ulus devletin meşruiyetini sağlamak ve ortak bir kimlik yaratmak için arkeolojik ve tarihsel mirasa sahip çıkmak önem kazanmıştır. Bu dönemde, Anadolu’da yaşayan en eski uygarlıkların, “milli” kültürel mirasın bir parçası olarak algılanması ve tanımlanması sürecinde, Bizans’ın nasıl bir rol oynadığı sorusu önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de, Bizans kültürel mirasının, tarih, edebiyat, hatta bilim ve sanattaki temsili üzerine yapılan çalışmaların sayısı artm...
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (2018-10-13)
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (null; 2018-11-15)
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
Citation Formats
F. Özçoban Üstüner, “Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 183–205, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91505.