Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50

Download
2000-09-01

Suggestions

Nationalism and religion in the textbooks of the early republican period in Turkey
Babahan, Ali; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2014)
This study focuses on a detailed analysis of the relationship between nationalism and religion (Islam) in textbooks taught in Turkish education system between 1924 and 1950. It can be regarded as a re-assessment of general assumptions in the literature presuming the dominance of an authoritative secular nationalism in the textbooks of the whole early republican period. In this respect, the textbooks used at primary, middle and high school levels as part of the history, citizenship, sociology, and religion c...
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (2018-10-13)
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (null; 2018-11-15)
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
The Ambivalent political agency of intellectual religious women in turkey: a case study of the abortion debate in 2012
Özcan, Tuğba; Mücen, Barış; Department of Sociology (2015)
This thesis attempts at providing a critical evaluation of Universalist Eurocentric conceptualization of agency. Taking the abortion debate in 2012 in Turkey as an empirical case, the thesis analyzes the statements of religious women who are publicly known to be intellectuals. Abortion debate is commentated around pro and con positions towards the abortion issue, which are reflected in the wider dichotomous categories of secularism and religiosity. Within this framework, Islamic discourse is taken nothing b...
Citation Formats
F. Özçoban Üstüner, “Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 183–205, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91505.