Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50

Download
2000-09-01

Suggestions

Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2023-02-01)
Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2022-09-25)
Bu araştırma Türkiye siyasi tarihindeki devamlılıkları ve kırılmaları baskın ve popülist üç sağ siyasi parti olan Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde tarihsel ve mekansal olarak değerlendirmektedir. Korelatif, regresif ve mekansal analizler yardımıyla bu üç partinin yerel (il) bazlı destek noktaları belirlenmekte ve kıyaslanmaktadır. Üç partinin bu bağlamdaki değerlendirmelerinde bazı benzerlikler gözlemlenmektedir. Bunlar, siyasi rekabetin doğas...
Nationalism and religion in the textbooks of the early republican period in Turkey
Babahan, Ali; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2014)
This study focuses on a detailed analysis of the relationship between nationalism and religion (Islam) in textbooks taught in Turkish education system between 1924 and 1950. It can be regarded as a re-assessment of general assumptions in the literature presuming the dominance of an authoritative secular nationalism in the textbooks of the whole early republican period. In this respect, the textbooks used at primary, middle and high school levels as part of the history, citizenship, sociology, and religion c...
A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography in Turkey Today
Kılıç Yıldız, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yeni kurulan ulus devletin meşruiyetini sağlamak ve ortak bir kimlik yaratmak için arkeolojik ve tarihsel mirasa sahip çıkmak önem kazanmıştır. Bu dönemde, Anadolu’da yaşayan en eski uygarlıkların, “milli” kültürel mirasın bir parçası olarak algılanması ve tanımlanması sürecinde, Bizans’ın nasıl bir rol oynadığı sorusu önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de, Bizans kültürel mirasının, tarih, edebiyat, hatta bilim ve sanattaki temsili üzerine yapılan çalışmaların sayısı artm...
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (2018-10-13)
Citation Formats
F. Özçoban Üstüner, “Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 183–205, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91505.