Öğretmen Adaylarına Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Öğrettik Ama Öğretmen Olduktan Sonra Durum Nedir?

2021-07-29

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Profili: Giriş Özellikleri, Öğretmenliğe Yönelik Tutumları ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri
Özcan, Burcu; Ural, Fadime; Eret, Esra (2019-07-30)
Pre-Service Teachers’ Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory–Practice Relationship
Alemdağ, Ecenaz; Özdemir Şimşek, Pınar (2017-06-01)
This case study investigated practicum experiences of pre-service teachers by focusing on their evaluation of mentor teachers, school experiences, and theory-practice relationships. Interviews were conducted with six teacher candidates, and observations in the participants' practice schools were made. The results revealed that mentor teachers had both positive and negative qualities with respect to social support, professional support, and role-modeling mentoring functions. Moreover, pre-service teachers re...
Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama...
Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması
Baran Jovanovic, Evrim; Altan, Tuğba; Uygun, Erdem; Çilsalar, Hatice(2014-12-31)
Önerilen BAP projesi öğretmen eğitiminde en kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde yeni çağın gerektirdiği öğretmen bilgi ve becerilerini mobil teknolojiler ve uygulamalar bağlamında incelemeyi hedeflenmektedir. Bu projenin amacı, öğretmen eğitimciler için öğretmen eğitimi programlarına mobil uygulamaları etkili bir biçimde entegre ederek öğretmen adaylarına mobil-TPAB bilgisi kazandıracakları yöntem ve müfredat kaynaklarını araştırmak ve geliştirmektir.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
Nayir, Kadriye Funda; Taneri, Pervin Oya (null; 2013-05-17)
Citation Formats
Y. Tunga, G. Kaplan, and K. Çağıltay, “Öğretmen Adaylarına Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Öğrettik Ama Öğretmen Olduktan Sonra Durum Nedir?,” presented at the VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ejer.congress.gen.tr/yazar/bildiri_bilgi/3279.