ISO/IEC 15504 standardinin devlet kurumlari için uyarlanmasi

2015-01-01
Gökalp, Ebru
Demirörs, Onur
Kamu kurumlarında düşük verimlilik ve süreç performansı, yüksek maliyet ve hata oranı gibi kalite problemleri görülmektedir. Başarılı süreçlerin yüksek kalite sağladığını düşünürsek, devlet kurumlarında gözlemlenen bu kalite problemlerinin giderilmesi, süreçlerin iyileşmesi ile sağlanabilir. Olgunluğa ulaşan yazılım süreç yetenek/olgunluk modellerinin sektöre özel uyarlanması son zamanlarda en çok görülen eğilimlerden biridir. Bu doğrultuda, ISO/IEC 15504 yapısını temel alan bir yaklaşımla, kamu süreçlerini tutarlı bir şekilde uygulamak, yönetmek ve diğer kamu kurumları ile karşılaştırabilmek için Kamu Süreç Yetenek Değerlendirme Modeli(KSYDM) geliştirdik. KSYDM’nin bir parçası olarak geliştirilen Kamu Süreç Referans Modelinde, Kamu süreçleri, Kamu Kaynaklarının Kullanılması ve Destek Süreçleri ile kuruma-özgü süreçler olarak 2 gruba ayrılarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, kuruma özgü süreçler için geliştirilen genel süreç tanımı anlatılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığında uygulanan kamu yatırımları yönetimi süreci üzerinde vaka çalışması yapılmıştır. Vaka çalışması sonucunda, sağlanan yapının, sürecin eksiksiz bir şekilde tanımlanmasını desteklediği görülmüştür
Citation Formats
E. Gökalp and O. Demirörs, “ISO/IEC 15504 standardinin devlet kurumlari için uyarlanmasi,” İzmir, Türkiye, 2015, vol. 1483, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84954494202&origin=inward.