Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
1
ISSN
0258-5316
Metadata
Türk-Alman Dostluk Yurdu Öneri Yarışması, 1916
Özkan, Suha (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
After the turn of the present century, in line with the political relationships between Ottoman and German governments a series of new institutions were also founded. Turkish-German Association was among the most powerful ...
KTO: Kent Tasımlayım Oyunları, Uygulama Olanakları
Şenyapılı, Tansı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
One of the important problems in the field of city planning is the lack of a general, comprehensive,theoretical framework. Urban simulation games (USG) are one attempt on the part of the urban planners, to create a multi-d...
Vernacular Architecture And Environmental Influences: An Analytic And A Comparative Study
Turan, Mete (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Yerleşmeleri, hatta barınak ya da konutları çevresel dizgenin bir altdizgesi olarak onayan bir varsayım sonucu tek tek yapılardaki enerji dengesini çözümleyebiliriz. Bu çalışma, genel "enerji-bütçesi" denklemini (In = LE +...
Urban Transformation In The Eighteenth Century Ottoman City
Tankut, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Kentsel değişim yapısal değişimleri gerektirir. Bu nedenle de, tüm kentlerde onsekizinci yüzyılda böyle bir değişimden söz edilemez. Ayrıca, bu konuyu içeren kuramlar henüz tam gelişmemiştir. Bu nokta gözetildiğinde yapıla...
Colour Is A Form Of Transportation: Notes On The Reality And Unreality Of Colour
McMillen, Robert Paul (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu yazıda "Renk Kuramının" birbiri ile tutarsız bazı yaklaşımları gözden geçirilmektedir. İncelenen yaklaşımlarda renk algılamasının insan bilincinin temel bir kesimi olduğu kabul edilmekle birlikte, fazlasıyla "kendiliğin...
Housing And Environmental Standards As A Product Of The Free Market Mechanism: An Example, Ankara
Okyay, Tarık ; Yazar, Vildan ; Altaban , Özcan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
The neo-classical approach in location theory has long been the traditional tool for analysing the urban market. However, criticisms of the neo-classical approach have recently appeared and alternative methods of analysis ...
Kat Mülkiyeti Ve Kentleşmemiz
Balamir, Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Fragmentation of ownership rights in space, ordinarily cause a multitude of problems in the market system. It often results in a general inconsistency and retardation of development, and hinders the realisation of higher r...
Sanat Tanımları Ve Sanatım Üzerine
Erzen, Jale N. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
The essence of art lies in its being the manifestation, on an individual level, of the collective consciousness and the relationships between man and the environment. Thus, originality in art is dictated basically by the l...
Citation Formats