Hide/Show Apps

Colour is a Form of Transportation: Notes on the Reality and Unreality of Colour

1975
McMILLEN , Robert Paul
Bu yazıda "Renk Kuramının" birbiri ile tutarsız bazı yaklaşımları gözden geçirilmektedir. İncelenen yaklaşımlarda renk algılamasının insan bilincinin temel bir kesimi olduğu kabul edilmekle birlikte, fazlasıyla "kendiliğinden"ve desteksiz olduğu belirtilmektedir. Bu yazı renk algılamasının iyi betimlenmemiş ve"kendiliğinden" renk kavramlarımızın da yetersiz oluşlarını dikkati çekmektedir. Sanatçılar, yazarlar, felsefeciler ve bilim adamlarının, kişi veya topluluk olarak renk anlayışları açıklanmakta ve yazar geçmişin veya günümüzün renk karşısındaki tutumlarını incelemektedir. Yazar çağrışımlar yoluyla bu derinlikli algılama yeteneği konusunda okurda yeni bilinçlenme istekleri uyandırmayı ummaktadır