Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
3
ISSN
0258-5316
Metadata
Mimar Kemaleddin'in Salah-ad din Eyyubi türbesi tasarımı
YAVUZ , Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
A recently found blue-print in private posession of the deceased Turkish architect, Hasan Tahsin, has revealed a hitherto unknown design by Ahmed Kemaleddin Bey, one of the leaders of the national movement in Turkish archi...
A Survey of turbine-type water-mills in the Bolu region of the central anatolian plateau
DANIŞMAN , H.H.Günhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Son yıllarda gelişmekte olan Eski Teknoloji Tarihi içerisinde gıda ve un teknolojisi konulu çalışmalar önemli yer kapsar. Gıda teknolojisinin evrimi ile ilgili çalışmalar özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilerlemişt...
THE GRAIN CYCLE AND A WINDMILL AT A VILLAGE ON THE AEGEAN
MEDIOLI , Alfredo; ÖZKAN, Süha; PLUNZ , Richard (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
TRAINING PERSONNEL FOR ARCHITECTURAL CONSERVATION
ERDER , Cevat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
People, places and physical contact: A Study of the distribution of touching behavior
SUNAR , Diane G.; LeCOMPTE , William A. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Fiziksel ve toplumsal çevre ile ilişkilerin sürdürülmesinde dokunma duyusunun insan yaşamındaki önemi bu konuda şimdiye kadar yapılmış yayınlar yoluyla vurgulanmaktadır. Görme ve işitme gibi uzaysal duyular bize çevremizd...
Some implications of social change for housing design
KANDİYOTl , Deniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Our discussion has probably raised more questions than it has answered and the design implications emerge only at a very crude, general level. Then again, this should not be surprising if we remind ourselves that our focus...
Intraurban locational process and the spatial behaviour of manufacturing establisments
ACAR, Ahmet C. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Belli bir sanayileşme düzeyine ulaşmış veya sanayileşmekte olan ülkelerde, imalat sanayii özellikle büyük kentlerin büyümesinde önemli rol oynar. Bu rol sadece yaratılan iş olanaklarının hacmi nedeni ile değil, aynı anda k...
Mimarlıkta ikinci kademe eğitim kuram, araştırma, uygulama seminerinin düşündürdükleri
ÖNÜR, Selahattin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
This article is based on a comparative review of papers submitted to a seminar organised by a group of the faculty members from the Faculty of Architecture at METU. The seminar, which took place on March 21-23, 1977, is th...
Citation Formats